آلبوم روز منع خشونت علیه زنان

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/09/04
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: «فرانس 24» نوشته است: در حالی که جهان روز چهارشنبه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را جشن می گیرد، هیچ کشوری از ویروس کرونا و همچنین آفت خشونت خانگی علیه زنان که در دوران قرنطینه افزایش یافته مضون نمانده است. از افزایش تجاوزهای جنسی در نیجریه و آفریقای جنوبی گرفته تا افزایش تعداد زنانی که در پرو مفقود شده‌اند، افزایش تعداد زنان کشته شده در برزیل و مکزیک و انجمن‌هایی {انجمن‌های حامی و مدافع حقوق زنان} که در اروپا سرکوب شده‌اند: همه‌گیری خشونت خانگی را افزایش داده است. طبق اطلاعات سازمان ملل متحد در اواخر سپتامبر(شهریور)، قرنطینه منجر به افزایش شکایت‌ها یا تماس‌ها برای گزارش تجاوز و خشونت خانگی علیه زنان به میزان 25 درصد آرژانتین و 30 درصد در قبرس و فرانسه و نیز 33 درصد در سنگاپور شده است.
آلبوم روز منع خشونت علیه زنان

تصویر

روز منع خشونت علیه زنان 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: