آلبوم روز کوهنورد

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/29
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: کوه مظهر استقامت ، مقاومت ، بردباری و صبر است .کوه به ما درس شجاعت ، صفا و صمیمیت می آموزد. هنگامی که بر دامنه ی هر یک از کوههای این سرزمین و سرزمین های دیگرگام می نهیم نیروی نامرئی که پیوستگی عجیبی با احساس غرور وپیروزی دارد به خود می خواندمان؛ و با هر قدمی که از فرودی بر فرازی می نهیم سرافرازی کوه بیشتر در ما متبلورمی شود انگار که با کوه یکی می شویم .بریدن از زمین ، اوج گرفتن و دیدن این همه زیبائی در کوهستان که گویی غبارزیستن در شهر را از جان خسته می تکاند ، بسیار لذت بخش است .در کوه انسان به عظمت هستی و قدرت لایزال پروردگار بیشتر پی می برد وهر انسان عاقل و متفکری را به یاد سوره اعراف می اندازد که فرمود (ای انسانبرای تو زمین و آسمان و آنچه در خشکی ها و در دریاهاست آفریدیم تا از آن لذت ببری) آری هوای لطیف و سکوت و آرامش کوهستان و مناظر زیبای آن روح تازه ای به آدمی می بخشد . برای همین است که کوهنوردان غالباً ورزیدگی و سلامت اندام را با قدرت روحی و سجایای اخلاقی توام دارند
آلبوم روز کوهنورد

تصویر

روز کوهنورد 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: