فرناز روستائی

فرناز روستائی

فرناز روستائی دبیر عربی مدارس علوی.

سخن دبیر سخن دبیر

دنیای امروز ما دنیای ارتباطاته و امروزه مهارت برقراری ارتباط فراتر از مرزهای کشورها تعریف می‌شود. احتیاج داریم که زبان‌های جهانی رو بلد باشیم. ما کنار هم زبان عربی رو که یکی از زبان‌های مهم جهانیه رو با لذت و با روش تعاملی به کمک شما عزیزان یاد می‌گیریم.

ماه تولد
ماه تولد
بهمن
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1394

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: