آلبوم سالروز شهادت امام جعفرصادق علیه السلام تسلیت باد

رده: پرورشی
تاریخ: 1401/03/05
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: در روایت معروف امام صادق علیه السلام آمده است: «اِنَهُ لاَ یَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ استَخَفَ بِالصَلاَهِ»[1] ؛ «شفاعت ما شامل کسی که نماز را سبک بشمارد، نمی شود».مقصود از سبک شمردن نماز، این است که انسان برای نماز ارزش و اهمیت لازم و شایسته را قائل نباشد و با وجود داشتن اختیار و قدرت برخواندن آن نسبت به این فریضه الهی سستی نماید.
آلبوم سالروز شهادت امام جعفرصادق علیه السلام تسلیت باد

تصویر

سالروز شهادت امام جعفرصادق علیه السلام تسلیت باد 1

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: