آلبوم سردار دلها

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/10/12
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست/ شعر سید محمد مهدی شفیعی برای شهید حاج قاسم سلیمانی/ کوه باشی سیل یا باران... چه فرقی می‌کند/ سرو باشی باد یا توفان.... چه فرقی می‌کند/ مرزها سهم زمینند و تو سهم آسمان/ آسمان شام یا ایران چه فرقی می‌کند/ مرز ما عشق است هر جا اوست آنجا خاک ماست/ سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می‌کند/ قفل باید بشکند باید قفس را بشکنیم/ حصر الزهرا و آبادان چه فرقی می‌کند/ هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست/ بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می‌کند/ شعله در شعله تن ققنوس می سوزد ولی/ لحظه ی آغاز با پایان چه فرقی می کند/
آلبوم سردار دلها

ویدئو

سردار دلها
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: