آلبوم شهادت امام سجاد (ع)

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/05/30
شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: پرفسور حسابی پرفسور سمیعی محمد خوارزمی ابونصر فارابی
توضیح: امام سجاد علیه السلام فرمود: اگر تمامی اهل آسمان و زمین گِرد هم آیند و بخواهند خداوند متعال را در جهت عظمت و جلالش توصیف و تعریف کنند، قادر نخواهند بود.
آلبوم شهادت امام سجاد (ع)

تصویر

شهادت امام سجاد (ع) 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: