آلبوم شهادت غریبانه ثامن الحجج آقا علی بن موسی الرضا(ع) تسلیت باد

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/15
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی خلاقان علوی زبان پژوهشگران علوی زبان اکسترا سوم دانایان علوی زبان دانشمندان علوی زبان نواندیشان علوی
توضیح: عاقبت از زهر مأمون، پاره شد قلب رضا در میان حجره در بسته، می‌زد دست و پا گه، جوادش را، گهی معصومه، را می‌زد صدا داغ او تا صبح محشر، بر دل سوزان ماست شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد
آلبوم شهادت غریبانه ثامن الحجج آقا علی بن موسی الرضا(ع) تسلیت باد

تصویر

شهادت غریبانه ثامن الحجج آقا علی بن موسی الرضا(ع) تسلیت باد 1
شهادت غریبانه ثامن الحجج آقا علی بن موسی الرضا(ع) تسلیت باد 2
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: