افتخارات علمی و پژوهشی

محمد ناتانی
محمد ناتانی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی
باشگاه المپیاد علوی
مهسا غلامی فرد
مهسا غلامی فرد
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی
باشگاه المپیاد علوی
تینا حسن نژاد
تینا حسن نژاد
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
ریحانه جهاندار
ریحانه جهاندار
مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
شیوا قزوینی
شیوا قزوینی
مرحله اول المپیاد ریاضی
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
سوگند مرادپور
سوگند مرادپور
مرحله اول المپیاد ریاضی
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
مرسا حسین زاده
مرسا حسین زاده
مرحله اول المپیاد شیمی
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
هانیه حسینی سیانکی
هانیه حسینی سیانکی
مرحله اول المپیاد شیمی
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
سپنتا پرتوراد
سپنتا پرتوراد
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
پویا زمانی
پویا زمانی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
دانیال صمدیان
دانیال صمدیان
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
امیرشهرام حبیب زاده
امیرشهرام حبیب زاده
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
علیرضا اصلانی
علیرضا اصلانی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
امیررضا روزبهانی مقدم
امیررضا روزبهانی مقدم
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
بنیامین تویسرکانی
بنیامین تویسرکانی
مرحله اول المپیاد علوم زمین
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
شایان شفیعی
شایان شفیعی
مرحله اول المپیاد فیزیک
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
رعنا داستانی
رعنا داستانی
مرحله اول المپیاد زیست‌شناسی
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
ماهان قاسمی
ماهان قاسمی
مرحله اول المپیاد شیمی
متوسطه دوم پسرانه مشهد
زهرا عطایی
زهرا عطایی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی
متوسطه دوم دخترانه مشهد
کیمیا هادی
کیمیا هادی
مرحله اول المپیاد نجوم و اختر فیزیک
متوسطه دوم دخترانه مشهد
سارا رضوی
سارا رضوی
مرحله اول المپیاد اقتصاد
متوسطه دوم دخترانه مشهد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: