افتخارات علمی و پژوهشی

حمیدرضا بیرامی
حمیدرضا بیرامی
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
باشگاه المپیاد علوی
مبینا یعقوبی
مبینا یعقوبی
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
باشگاه المپیاد علوی
مانی روستایی
مانی روستایی
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
هانیه حسین زاده
هانیه حسین زاده
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
عرفان علاقه مند
عرفان علاقه مند
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
تینا خرم تاش
تینا خرم تاش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
نرگس تجری
نرگس تجری
مرحله اول المپیاد شیمی 1400
باشگاه المپیاد علوی
نگین شفق
نگین شفق
مرحله اول المپیاد شیمی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
روژان ملکی
روژان ملکی
مرحله اول المپیاد شیمی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
فرینا کرمی
فرینا کرمی
مرحله اول المپیاد شیمی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
دانیال قاسمی
دانیال قاسمی
مرحله اول المپیاد ریاضی 1400
باشگاه المپیاد علوی
ثنا یوسفی
ثنا یوسفی
مرحله اول المپیاد ریاضی 1400
باشگاه المپیاد علوی
ریحانه ناصری
ریحانه ناصری
مرحله اول المپیاد ریاضی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
دانیال قاسمی
دانیال قاسمی
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 1400
باشگاه المپیاد علوی
امیرمحمد صفیاری
امیرمحمد صفیاری
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 1400
باشگاه المپیاد علوی
ریحانه ناصری
ریحانه ناصری
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
حنانه سوداگری
حنانه سوداگری
مرحله اول المپیاد فیزیک 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
طهورا سجادی
طهورا سجادی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
پریا خاتمی
پریا خاتمی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کوثر ظهوری
کوثر ظهوری
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
دانیال صمدیانی
دانیال صمدیانی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
سپنتا پرتوی راد
سپنتا پرتوی راد
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
پیمان کتوکی
پیمان کتوکی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
سپهر مردانی
سپهر مردانی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
امیرعباس یزدانی
امیرعباس یزدانی
مرحله اول المپیاد علوم زمین 1400
باشگاه المپیاد علوی
زهرا سیار
زهرا سیار
مرحله اول المپیاد ادبی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
حمیدرضا بیرامی
حمیدرضا بیرامی
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
باشگاه المپیاد علوی
مبینا امیری
مبینا امیری
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
باشگاه المپیاد علوی
هانیه رحمتی
هانیه رحمتی
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
باشگاه المپیاد علوی
کوثر قربانی
کوثر قربانی
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
باشگاه المپیاد علوی
یاسمین گلشنی
یاسمین گلشنی
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
هلیا دهقاندار
هلیا دهقاندار
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
حورا میرشریفیان
حورا میرشریفیان
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
تینا خرم تاش
تینا خرم تاش
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
یاسمن آشوب
یاسمن آشوب
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
باشگاه المپیاد علوی
نازنین میرباقری
نازنین میرباقری
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند
مهسا خسروی
مهسا خسروی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند
یاسمین میرجمالی
یاسمین میرجمالی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند
شایان نیلی
شایان نیلی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر
سپهر مردانی
سپهر مردانی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر
فریماه مهدوی
فریماه مهدوی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر
اریسا احمدی
اریسا احمدی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر
زهرا کاظم زاده
زهرا کاظم زاده
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر
محمد ناتانی
محمد ناتانی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
باشگاه المپیاد علوی
مهسا غلامی فرد
مهسا غلامی فرد
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
باشگاه المپیاد علوی
تینا حسن نژاد
تینا حسن نژاد
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
ریحانه جهاندار
ریحانه جهاندار
مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
شیوا قزوینی
شیوا قزوینی
مرحله اول المپیاد ریاضی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
سوگند مرادپور
سوگند مرادپور
مرحله اول المپیاد ریاضی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
مرسا حسین زاده
مرسا حسین زاده
مرحله اول المپیاد شیمی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
هانیه حسینی سیانکی
هانیه حسینی سیانکی
مرحله اول المپیاد شیمی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
سپنتا پرتوراد
سپنتا پرتوراد
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
پویا زمانی
پویا زمانی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
دانیال صمدیان
دانیال صمدیان
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
امیرشهرام حبیب زاده
امیرشهرام حبیب زاده
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
علیرضا اصلانی
علیرضا اصلانی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
امیررضا روزبهانی مقدم
امیررضا روزبهانی مقدم
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
بنیامین تویسرکانی
بنیامین تویسرکانی
مرحله اول المپیاد علوم زمین 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
شایان شفیعی
شایان شفیعی
مرحله اول المپیاد فیزیک 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
رعنا داستانی
رعنا داستانی
مرحله اول المپیاد زیست‌شناسی 1399
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
ماهان قاسمی
ماهان قاسمی
مرحله اول المپیاد شیمی 1399
متوسطه دوم پسرانه مشهد
زهرا عطایی
زهرا عطایی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم دخترانه مشهد
کیمیا هادی
کیمیا هادی
مرحله اول المپیاد نجوم و اختر فیزیک 1399
متوسطه دوم دخترانه مشهد
سارا رضوی
سارا رضوی
مرحله اول المپیاد اقتصاد 1399
متوسطه دوم دخترانه مشهد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: