ایجاد فضای شاد با اهمیت دادن به فعالیت های ورزشی در مدارس

رده: خبر
زمان:

امروزه تعلیم و تربیت یک علم است. با توجه به صحبت‌های معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، فعالیت های ورزشی در مدارس و ایجاد فضای شاد در تربیت دانش آموزان نقش مهمی دارد. همه‌ی سازمان‌هایی که دغدغه کودکان را دارند باید به این اصل یعنی توجه به فعالیت های ورزشی و ایجاد فضایی شاد در مدارس توجه بیشتری داشته باشند. بر این اساس درس تربیت بدنی باید یکی از دروس مهم دانش‌آموزان در نظر گرفته شود.

رضوان حکیم زاده؛ معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌و پرورش اعلام کرد: "باید فضای شاد در مدارس ایجاد شود و به فعالیت های ورزشی در مدارس توجه کرد. برگزاری این دوره‌ها سبب نگاه تخصصی و کامل در تربیت بدنی می‌شود. تربیت در کودکی یک تخصص است و باید متناسب با این دوره باشد."

بازی ذات کودک است

وی ادامه داد: "آموزش و پرورش دانش‌آموزان از طریق ادبیات، هنر، بازی و ورزش اتفاق می‌افتد. بازی ذات کودک است و ایجاد فضای شاد در مدارس ممکن نیست مگر با اهمیت دادن به فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان. درس تربیت بدنی بستر آموزش و تربیت است. سلامتی و توجه به عادات صحیح از دوران کودکی آغاز می‌شود و درس تربیت بدنی موجب شادی و نشاط در مدرسه می‌شود."

ایجاد فضای شاد با اهمیت دادن به فعالیت های ورزشی در مدارس

ایجاد محیطی عاری از خشونت

رضوان حکیم زاده بر ایجاد محیطی امن و عاری از خشونت در مدارس تأکید کرد: "باید فضای شاد در مدارس ایجاد شود و به فعالیت های ورزشی بیشتر توجه شود. فضای سنتی مدارس باید تغییر کند. فضای ورزشی جزو جدایی ناپذیر مدارس است."

نقش کار تیمی در ایجاد خلاقیت دانش‌آموزان

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در برداشتن نگاهی جامع به درس تربیت بدنی تأکید کرد و گفت: "مردم، افراد و فضاهای آموزشی در تعامل باهم در ایجاد یک آموزشگاه شاد تأثیر گذار هستند. کار تیمی و گروهی موجب ایجاد خلاقیت در دانش‌آموزان می‌شود. محل یادگیری فقط کلاس درس نیست. ما باید نگاهی فراگیر به مدرسه و درس تربیت بدنی داشته باشیم."

وی در آخر افزود ایجاد شور و شعف خود به خود به وجود نمی‌آید. ایجاد فضای شاد در مدارس، اهمیت به فعالیت های ورزشی مخصوصا درس تربیت بدنی بسیار ضروری است در نتیجه با یک برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از امکانات موجود و با ایجاد یک محیط آموزشی با نشاط، توانایی یادگیری و انگیزه دانش آموزان ارتقا می‌یابد.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: