گسترش استفاده از فناوری های نرم در مدارس تهران

خبر |

دبیر ستاد توسعه‌ی فناوری های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید محمدحسین جادی نیری، در جریان امضای توافق‌نامه‌ی همکاری بین ستاد توسعه‌ی فناوری های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران، گفت در راستای آشنا کردن دانش آموزان با مفاهیم فناوری های نرم و استفاده از شیوه‌های جدید آموزشی و ترویجی در مدارس، این توافق‌نامه به امضا رسیده است.

اهداف توافق‌نامه‌ی فناوری های نرم

وی با بیان این‌که این توافق‌نامه دارای دو هدف اصلی است، افزود هدف اول از امضای این تفاهم‌نامه ایجاد سازوکارهایی برای تعاملات بیشتر در موضوعات فناوری و نوآوری برای طرح بحث در مراکز آموزشی می‌باشد که ترویج و گفتمان‌سازی جریان فناوری و نوآوری برای افراد از سنین کم صورت می‌گیرد که در نهایت بستری را برای توسعه‌ی نیروی انسانی فراهم می‌کند. او هم‌چنین بر اهمیت فعالیت‌های ترویجی برای توسعه‌ی فناوری های نرم و هویت‌ساز تأکید کرد و افزود هدف دوم از این‌گونه تعاملات که از هدف اول مهم‌تر است، توجه به نقش دانش آموزان و مراکز آموزشی در توسعه‌ی فناوری های نرم و رفتارسازی‌های فرهنگی در جامعه می‌باشد. اکثر این سازوکارهای رفتارساز فرهنگی از قبیل رعایت قوانین و مقررات، توجه به حقوق مردم و موارد دیگر، از همان دوران دانش آموزی در افراد نهادینه می‌شود.

گسترش شخصیت‌های ایرانی و بومی در محیط‌های آموزشی

دبیر ستاد توسعه‌ی فناوری های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص محصولات فرهنگی موجود بیان کرد افراد دل‌سوز بسیاری در خصوص مصرف محصولات فرهنگی با کاراکترهای خارجی در میان کودکان و نوجوانان وجود دارند که بسیار نگران هستند. بدون شک برای برطرف کردن این نگرانی‌ها باید پایه‌ی جریان‌سازی فرهنگی در توسعه‌ی کاراکترها و شخصیت‌های فرهنگی ایرانی و بومی در محیط‌های آموزشی انجام شود.

اهمیت مدارس غیر دولتی در شفاف‌سازی اقتصاد آموزش

نیری با اشاره به اهمیت نقش مدارس غیر دولتی به عنوان ساز و کارهای اثربخش که بتوانند اقتصاد آموزش را شفاف کنند، اظهار داشت معاونت علمی و فناوری های نرم ریاست جمهوری بر رشد و توسعه‌ی فضای استارتاپی تأکید دارد، چرا که این ساز و کارها بر پایه‌ی رفتارهای بخش خصوصی شگل گرفته‌اند و از چابکی لازم برخوردار هستند. هم‌چنین این ساز و کارها زمینه‌ی مناسبی را برای شفاف‌سازی اقتصاد فراهم می‌کند که مانع از رانت و انحصارگرایی می شود. بنابراین مردم جامعه می توانند از بهبود وضعیت اقتصاد منتفع شده و سود ببرند.

رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی شهر تهران، علی صنیعی، در جلسه‌ی امضای توافق‌نامه‌ی توسعه‌ی فناوری های نرم اظهار کرد تقریبأ 20 درصد دانش آموزان در تهران تحت پوشش حدود 2000 مدرسه‌ی غیر دولتی در سطح شهر تهران قرار دارند. هم‌چنین طبق گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از آن جایی که مدارس غیردولتی متعلق به بخش خصوصی هستند، در تلاش‌اند که زمینه‌های مؤثری را برای جذب بیشتر دانش آموزان فراهم کنند و به صورت کلی در حوزه‌های جدید آموزشی، از انگیزه‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری، فعالیت و نقش‌آفرینی برخوردار هستند.