صبوری بیش از حد این معلم گرامی زبان‌زد تمامی اولیا و دانش‌آموزان است. ترجمه‌ی کتاب‌های تخصصی و نرم‌افزارهای مختلف در رزومه ی حرفه‌ای این معلم فعال دیده می‌شود.

سخن دبیر سخن دبیر

با توجه به تفاوت دانش‌آموزان چه از لحاظ درسی چه روحی و چه اخلاقی بهترین کار این است که برای هر دانش‌آموز به ویژه دانش‌آموزان ضعیف یک برنامه‌ی ویژه داشت که بنده با توجه به سابقه کاری خودم این روش را بسیار کارآمد می‌بینم.

ماه تولد
ماه تولد
شهریور
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد جغرافیا
سال شروع به کار
سال شروع به کار
۱۳۸۵

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: