فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه نیروی هوایی تهران
کلاس: ابوالقاسم فردوسی

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: درس 7 داده شد. تمرینات کتاب کار تا صفحه 28 حل شد.
تکلیف: درس 8 را پیشاپیش مطالعه کنید. کسانی که در کلاس بتوانند پاسخ پرسشها ی این درس - کتاب کار - رابدهند امتیاز بالائی میگیرند.

قرآن هفتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: تا صفحه 42 کتاب درسی تمرینات پاسخ داده شد.
تکلیف: از ابتدای درس اول تا جاییکه درس داده ایم دو صفحه قران از کتاب درسی را به انتخاب خودتان روخوانی کنید. نمره امتحان شفاهی خواهد بود. (10 نمره از 20 نمره قران)

حساب هفتم

مدرس: عزیزی، بهنام
فعالیت: نمونه سوالت فصل پنجم در کلاس حل شد
تکلیف: 1. تمارین صفحات 134 تا 137 کتاب کار حل گردد

هندسه‌ی هفتم

مدرس: آباد، محمد
تکلیف: صفحه 74 کتاب درسی حل گردد صفحه 75 کتاب داخل دفتر حل گردد

فارسی هفتم

مدرس: محمدی، نادر
تکلیف: دانش آموز محترم این هفته به دلیل نزدیک شدن به آزمون پا به پا کلاس املا و انشا تشکیل نخواهد شد و بجای آن فارسی داریم. یادآوری تست های بارگذاری شده را مطالعه و فقط جواب سوالات را در دفترفارسی بنویسید ( دلیل درست بودن گزینه مورد نظر را با عبارتی کوتاه توضیح دهید)

حساب هفتم

مدرس: عزیزی، بهنام
فعالیت: 1.پرسش به سبک آموزشی از دانش آموزان بعمل آمد 2. نکات ( ب.م.م ) و ( ک.م.م ) با دانش آموزان دوره شد
تکلیف: 1. صفحه 64 کتاب درسی در خود کتاب حل گردد . 2. آمادگی جهت پرسش کلاسی .

فارسی هفتم

مدرس: محمدی، نادر
تکلیف: دانش آموزان عزیز سوالات تستی خدمتتان ارائه می گردد . لطفا با توجه به صحبت دبیر سر کلاس سوالات مربوطه تا جلسه بعد حل گردد .

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: معیری، سعید
تکلیف: سلام/لطفا سوالات درس ده پرینت گرفته شود یا نوشته شود داخل دفتر و یا کتاب .جلسه آینده چک میکنم حتمااا

هندسه‌ی هفتم

مدرس: آباد، محمد
تکلیف: دانش آموزان عزیز سوالات تستی خدمتتان ارائه می گردد . لطفا با توجه به صحبت دبیر سر کلاس سوالات مربوطه تا جلسه بعد حل گردد .

شیمی هفتم

مدرس: اصغری، حسن
فعالیت: مطابق طرح درس16 علوی : فصل 3:ویژگی های حالت های ماده و اثر دما بر انبساط مواد مبحث و نکات ویژه فرهیختگان علوی
تکلیف: مطالعه مروری برای رفع اشکال

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: درس هفتم تدریس گردید
تکلیف: تمرینات کتاب کار هدیه و درسی درس 7 برای جلسه بعد حل گردد

قرآن هفتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: تمرینات صفحه 30 و 31 حل شد/ درس سوم جلسه اول داده شد
تکلیف: پاسخ پرسشهای صفحه 35 و 36 را حل کنید

عربی هفتم

مدرس: زمانی، محسن
تکلیف: ارسال پاسخ‌نامه لا اقل 5 دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون، از برگه خود عکسی با وضوح مناسب گرفته و در بخش بارگذاری تکالیف ، اون رو ارسال کرده و گزینه ثبت را کلیک نمایید (از کیفیت عکس ارسالی برای معلم مطمئن شوید.) این امر نهایت تا ساعت 17:30 قابل اجراست و پاسخنامه ها بعد از این تایم اثر داده نخواهد شد .

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: ادامه درس 6 داده شد. باضافه درس 7
تکلیف: پاسخ سوالات این دو درس شامل کتاب درسی و کتاب کار داده شود

قرآن هفتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: درس سوم جلسه اول و درس چهارم جلسه اول داده شد.( هر دو درس سوره یوسف بوده)
تکلیف: تمرینات این دو درس در کتاب پاسخ داده شود

هندسه‌ی هفتم

مدرس: آباد، محمد
تکلیف: ارسال پاسخ‌نامه لا اقل 5 دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون، از برگه خود عکسی با وضوح مناسب گرفته و در بخش بارگذاری تکالیف ، اون رو ارسال کرده و گزینه ثبت را کلیک نمایید (از کیفیت عکس ارسالی برای معلم مطمئن شوید.) این امر نهایت تا ساعت 17:30 قابل اجراست و پاسخنامه ها بعد از این تایم اثر داده نخواهد شد .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: