فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه نیروی هوایی تهران
کلاس: امیر کبیر

حساب هفتم

مدرس: عزیزی، بهنام
فعالیت: نمونه سوالت فصل پنجم در کلاس حل شد
تکلیف: 1. تمارین صفحات 134 تا 137 کتاب کار حل گردد

هندسه‌ی هفتم

مدرس: آباد، محمد
تکلیف: صفحه 74 کتاب درسی حل گردد صفحه 75 کتاب داخل دفتر حل گردد

فارسی هفتم

مدرس: محمدی، نادر
تکلیف: دانش آموز محترم این هفته به دلیل نزدیک شدن به آزمون پا به پا کلاس املا و انشا تشکیل نخواهد شد و بجای آن فارسی داریم. یادآوری تست های بارگذاری شده را مطالعه و فقط جواب سوالات را در دفترفارسی بنویسید ( دلیل درست بودن گزینه مورد نظر را با عبارتی کوتاه توضیح دهید)

حساب هفتم

مدرس: عزیزی، بهنام
فعالیت: 1.پرسش به سبک آموزشی از دانش آموزان بعمل آمد 2. نکات ( ب.م.م ) و ( ک.م.م ) با دانش آموزان دوره شد
تکلیف: 1. صفحه 64 کتاب درسی در خود کتاب حل گردد . 2. آمادگی جهت پرسش کلاسی .

فارسی هفتم

مدرس: محمدی، نادر
تکلیف: دانش آموزان عزیز سوالات تستی خدمتتان ارائه می گردد . لطفا با توجه به صحبت دبیر سر کلاس سوالات مربوطه تا جلسه بعد حل گردد .

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: معیری، سعید
تکلیف: سلام/لطفا سوالات درس ده پرینت گرفته شود یا نوشته شود داخل دفتر و یا کتاب و کاربرگ شماره 5و6آخر کتاب درسی حل شود.جلسه آینده چک میکنم حتمااا

هندسه‌ی هفتم

مدرس: آباد، محمد
تکلیف: دانش آموزان عزیز سوالات تستی خدمتتان ارائه می گردد . لطفا با توجه به صحبت دبیر سر کلاس سوالات مربوطه تا جلسه بعد حل گردد .

شیمی هفتم

مدرس: اصغری، حسن
فعالیت: مطابق طرح درس16 علوی : فصل 3:ویژگی های حالت های ماده و اثر دما بر انبساط مواد مبحث و نکات ویژه فرهیختگان علوی
تکلیف: مطالعه مروری برای رفع اشکال

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: درس هفتم تدریس گردید
تکلیف: تمرینات کتاب کار هدیه و درسی درس 7 برای جلسه بعد حل گردد

قرآن هفتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: صفحه 41 و 42 درس داده شد
تکلیف: صفحات 43و44و45و48و49 را پاسخ دهید- روخوانی این دو درس یعنی صفحه 42 و 47 را تمرین کنید/نزدیک امتحانات ترم اول هست/ نمره کلاسیتون خوب بشه

فارسی هفتم

مدرس: محمدی، نادر
فعالیت: مهم ترین واژه های درس نهم ارایه شد./ نیما یوشیج معرفی شد.
تکلیف: لغات درس نهم کتاب فارسی 3 بار بنویسیم و هم خانواده های همین درس را از کتاب کار 1 بار بنویسید.( تحویل در اولین جلسه حضوری کلاس املا )

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: درس 6 ادامه اش درس داده شد. درس 7 هم تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار و کتاب درسی این دو تا درس پاسخ داده شود.

قرآن هفتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: دو تا درس داده شد هر دو سوره یوسف. - درس سوم جلسه دوم و درس جارم.
تکلیف: تمرینات این دو درس در کتاب پاسخ داده شود.

هندسه‌ی هفتم

مدرس: آباد، محمد
تکلیف: ارسال پاسخ‌نامه لا اقل 5 دقیقه قبل از اتمام زمان آزمون، از برگه خود عکسی با وضوح مناسب گرفته و در بخش بارگذاری تکالیف ، اون رو ارسال کرده و گزینه ثبت را کلیک نمایید (از کیفیت عکس ارسالی برای معلم مطمئن شوید.) این امر نهایت تا ساعت 17:30 قابل اجراست و پاسخنامه ها بعد از این تایم اثر داده نخواهد شد .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: