فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه نیروی هوایی تهران
کلاس: دکتر سمیعی

فارسی هشتم

مدرس: محمدی، نادر
فعالیت: درس هشتم نگارش تحلیل و تدریس شد .
تکلیف: حکایت پایانی درس را به زبان امروزی بنویسید .

هندسه‌ی هشتم

مدرس: گودرزی، بهزاد
فعالیت: دوره فصل 9 از کتاب کار ریاضی
تکلیف: تکمیل شود کتاب کار ریاضی

فیزیک هشتم

مدرس: شکور، مرتضی
فعالیت: بررسی فصل 9و10
تکلیف: مطالعه فصل 9 و10

سواد مالی

مدرس: روحانی، سید امیرحسین
فعالیت: سلام و درود بر همه ی دانش آموزان عزیز توجه فرمایید برای امتحان سواد مالی خواندن کل کتاب ملاک است و البته طیف بیشتر سوالات از نیمه ی دوم کتاب است برای راحت تر شدن مطالعه از نیمه ی دوم کتاب صفحات زیر بیشتر مطالعه شود صفحات 48 53 56 66 106 49 60 86 99 108 47 117 110 69 50 77 98 115 80 82

مشاوره

مدرس: شریفیان مطلق، علی
تکلیف: جزوه طراحی سایت .

فارسی هشتم

مدرس: محمدی، نادر
فعالیت: پرسش از کتاب کار انجام شد .
تکلیف: هفته اینده املا و انشا دایر هست و کتاب ها و دفاتر مربوط را بیاورید .

پیام‌های آسمان هشتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
تکلیف: این سوالات را بخوانید هفته اینده امتحان گرفته خواهد شد .

شیمی هشتم

مدرس: اصغری، حسن
فعالیت: نکات تکمیلی ایزوتوپ ها و فصل 3 . نکات ازمون ازمایشگاه .
تکلیف: جلسه اینده کتاب کار بازدید و اعتبار سنجی میشود . امادگی برای پرسش . ارائه پروژه .

هندسه‌ی هشتم

مدرس: گودرزی، بهزاد
فعالیت: تکمیل شد کتاب کار ریاضی فصل 9
تکلیف: تکمیل شود کتاب کار ریاضی فصل 9

فیزیک هشتم

مدرس: شکور، مرتضی
فعالیت: مرور فصل 10و14
تکلیف: مطالعه فصل های 9 و10

عربی هشتم

مدرس: زمانی، محسن
فعالیت: حل تمارین کتاب کار .
تکلیف: ارزشیابی جامع 1 و 2 حل شود .

پیام‌های آسمان هشتم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
تکلیف: این پاسخ ها وارد کتاب کار شود .

مطالعات اجتماعی هشتم

مدرس: میرزا عبداله، محمد
فعالیت: کار تعاون انجام شد .
تکلیف: تکالیف این هفته را هفته اینده بیارید . از دروس 21 تا 24 15 سوال به همراه پاسخنامه اورده شود .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: