فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه نیروی هوایی تهران
کلاس: شیخ بهایی

فارسی نهم

مدرس: محمدی، نادر
تکلیف: نمونه سوال آزمون پا به پا درس ادبیات فارسی

عربی نهم

مدرس: زمانی، محسن
تکلیف: نمونه سوال آزمون پا به پا

حساب نهم

مدرس: گودرزی، بهزاد
تکلیف: نمونه سوال پا به پا درس حساب برای روز 3شنبه 21 آذر ماه حل شود

هندسه‌ی نهم

مدرس: آباد، محمد
فعالیت: حل سوالات دوره ای

فیزیک نهم

مدرس: کوه‌دره، امیررضا
فعالیت: حل سوالات کتاب کار درس 5

عربی نهم

مدرس: زمانی، محسن
فعالیت: تدریس و ترجمه درس 5
تکلیف: حل تمارین درس 5 در کتاب درسی و کتاب کار

حساب نهم

مدرس: گودرزی، بهزاد
فعالیت: صفحه های 67--68---69--70 تدریس شد
تکلیف: صفحه های 103--104 از کتاب کار ریاضی حل شود

فارسی نهم

مدرس: محمدی، نادر
فعالیت: تدریس درس 9 و حل فعالیت های آن تدریس دستور زبان و آرایه های ادبی

عربی نهم

مدرس: زمانی، محسن
فعالیت: حل تمارین درس 4 در کتاب کار

هندسه‌ی نهم

مدرس: آباد، محمد
فعالیت: آزمون هندسه همگام دوم

پیام‌های آسمان نهم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: درس پنجم و ششم و هفتم تدریس شد
تکلیف: تمرینات این 3 درس هم (کتاب کار و هم کتاب درسی) را پاسخ دهید

قرآن نهم

مدرس: حورایی، سیدمحسن
فعالیت: ص 40 و 44 روخوانی تدریس شد/
تکلیف: جلسه اینده از ص 48 تدریس میشود اگر پیشاپیش تمریناتش حل شود امتیاز مثبتی دارد/

حساب نهم

مدرس: گودرزی، بهزاد
فعالیت: صفحه های 68---69 از کتاب درسی تدریس شد
تکلیف: صفحه های 67---70 از کتاب درسی حل شود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: