متوسطه دخترانه علوی گرگان

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم دولت‌آبادی

جزییات تماس

استان: گلستان
شهرستان: گرگان
نشانی: میدان ولیعصر، خیابان ولیعصر، عدالت 83
تلفن: 32544882