فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: آلاله

عربی دهم

مدرس: رنجبرنژاد، سعیده
تکلیف: ترجمه کلمه به کلمه درس 4 (ارسال دوشنبه آینده) حل 20 تست اول کتاب همراه( ارسال امشب)

فارسی دهم

مدرس: وحدانی نژاد، مرضیه
تکلیف: حل کارگاه متن پژوهی درس 8

زبان انگلیسی دهم

مدرس: چهلتن، یاسمن
فعالیت: تدریس گرامر درس دوم‌نصفه
تکلیف: تست 77 تا 97 از کتاب کار علوی درس دوم صفحه 64 به بعد زده شودتکلیف اجباری و الزامیست

ریاضی دهم

مدرس: امیرعبداللهیان، مریم
فعالیت: جمع و تفریق عبارات گویا و اثبات رادیکال مرکب و حل تستهای جزوه
تکلیف: تستهای 61تا 90علوی وص67کتاب

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: رجبی، کتایون
تکلیف: ص19جزوه-تست ازسوال13تا29فصل 3

شیمی دهم

مدرس: جعفری، سمیرا
تکلیف: کتاب همراه تمرین‌های زوج 135 تا 217

هندسه‌ی دهم

مدرس: پاکروانان، ماریا
فعالیت: اتمام تدریس فصل 2وحل سوالات کتاب تا آخر فصل
تکلیف: حل سوالات کتاب همراه علوی ص75از سوال70تا 75 ص 78از سوال95تا106
چرا برنامه ریزی؟

چرا برنامه ریزی؟

رده: پرورشی
توضیح: 10 دلیل برای اهمیت برنامه ریزی 1- برنامه ها به شما در تعریف دامنه و محدوده پروژه کمک می کنند (نه تنها شما، بلکه برای مشتریانتان نیز اهمیت دارد!). 2- برنامه مهم است زیرا نقش اصلی عوامل خارجی مانند پیمانکاران و کارگران را برای هر مرحله از پروژه تعریف می کند. 3- یک برنامه به شما کمک می کند تا هر گونه چالش حساب شده ای را پیش بینی کنید. البته با شگفتی ها و چالش های جدیدی رو به رو خواهید شد، منتها برنامه ریزی برای هرگونه مشکل به شما کمک می کند تا با یک برنامه عملیاتی بتوانید برای رفع آن اقدام کنید. 4- برنامه ها کمک می‌کنند که به طور دقیق یک پروژه را ارائه و تخمین بزنید. 5- برنامه ها برای مدیریت پروژه به شما کمک می‌کنند. 6- برنامه ها در تعیین اهداف، موضوعات و مدت زمان انجام کار به شما کمک می کنند. 7- برنامه ها کمک می کنند تا بتوانید زمان بندی و بودجه را مدیریت کنید. 8- برنامه ها به شما در سنجش موفقیت پروژه کمک می کنند. 9- برنامه ها با مشخص کردن کارهایی که انجام شده و کارهایی که باقی مانده اند، به شما کمک می کنند تا پروژه را به پایان برسانید. 10- برنامه ها به شما در تعریف پروژه بعدی کمک می کنند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: