فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: نسترن

فارسی دهم

مدرس: وحدانی نژاد، مرضیه
تکلیف: حل کارگاه متن پژوهی درس 8

فیزیک دهم تجربی

مدرس: رجبی، کتایون
تکلیف: ص19جزوه-تست ازسوال13تا29فصل 3

فیزیک دهم تجربی

مدرس: رجبی، کتایون
تکلیف: جزوه فصل3 ص 4وص5 تااخرسوال8 حل شود

زیست‌شناسی دهم

مدرس: رضایی، مرضیه
تکلیف: حل و تحلیل تستهای شماره زوج ( 50 تا 90 فقط زوج ها ) مجموعا 20 عدد تست از صفحه 102 تا صفحه 105 کتاب همراه علوی + رسم شکل و نمودار درختی از گفتار اول فصل چهارم مبحث گردش خون ششی و گردش خون عمومی در انسان ( انواع سیاهرگها و سرخرگهای قلب کدام خون تیره و کدام خون روشن ) هم رسم شکل قلب و هم رسم نمودار درختی

ریاضی دهم

مدرس: فتحی، عالیه
فعالیت: تجزیه و حل تمرین از فصل 3
تکلیف: تمرینات کتاب درسی تا آخرفصل در دفتر کامل شود تست شماره 106-108-114-116-117-119-137-138-140-145-156-192-206-207-216-211- 1-6-7-12-16-18-26-34-4370-100-
چرا برنامه ریزی؟

چرا برنامه ریزی؟

رده: پرورشی
توضیح: 10 دلیل برای اهمیت برنامه ریزی 1- برنامه ها به شما در تعریف دامنه و محدوده پروژه کمک می کنند (نه تنها شما، بلکه برای مشتریانتان نیز اهمیت دارد!). 2- برنامه مهم است زیرا نقش اصلی عوامل خارجی مانند پیمانکاران و کارگران را برای هر مرحله از پروژه تعریف می کند. 3- یک برنامه به شما کمک می کند تا هر گونه چالش حساب شده ای را پیش بینی کنید. البته با شگفتی ها و چالش های جدیدی رو به رو خواهید شد، منتها برنامه ریزی برای هرگونه مشکل به شما کمک می کند تا با یک برنامه عملیاتی بتوانید برای رفع آن اقدام کنید. 4- برنامه ها کمک می‌کنند که به طور دقیق یک پروژه را ارائه و تخمین بزنید. 5- برنامه ها برای مدیریت پروژه به شما کمک می‌کنند. 6- برنامه ها در تعیین اهداف، موضوعات و مدت زمان انجام کار به شما کمک می کنند. 7- برنامه ها کمک می کنند تا بتوانید زمان بندی و بودجه را مدیریت کنید. 8- برنامه ها به شما در سنجش موفقیت پروژه کمک می کنند. 9- برنامه ها با مشخص کردن کارهایی که انجام شده و کارهایی که باقی مانده اند، به شما کمک می کنند تا پروژه را به پایان برسانید. 10- برنامه ها به شما در تعریف پروژه بعدی کمک می کنند.

زبان انگلیسی دهم

مدرس: چهلتن، یاسمن
فعالیت: تدریس گرامر درس دوم(نیمه)
تکلیف: از کتاب کار علوی گرامر درس دوم 15 تست که more /less than یا er than دارد را انتخاب کنید و بزنید.از لغات تست شماره 76 تا شماره 100 .انجام این تکلیف ضرورت دارد و الزامیییست

بسیج شجره طیبه

رده: پرورشی
توضیح: به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و قطع دست استکبار جهانی و منافع آنها در ایران، توطئه‌ها و فتنه‌های شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی امام خمینی در پنجم آذر 1358، فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و فرمودند: مملکتی که 20 میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون ارتش داشته باشد./ هنوز یک سال از صدور فرمان امام نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای اسلامی و با حمایت استکبار جهانی، علیه ایران دست به حمله همه جانبه زد. در چنین شرایطی بود که جوانان سلحشور، به اشاره امام به صورت خودجوش و تحت تشکل‌های بسیجی به جبهه‌ها شتافتند و در طول هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم خون خود، نهال نوپای انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و حماسه‌ها و رشادت‌های بی‌سابقه‌ای آفریدند. اینگونه بود که بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی نه به عنوان یک نهاد نظامی صرف، بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگی و ارزشی و کلمه طیبه‌ای که در بین همه اقشار ملت ایران ریشه دوانیده است، مطرح می‌شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: