فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: نیلوفر

فارسی دهم

مدرس: وحدانی نژاد، مرضیه
تکلیف: حل کارگاه متن پژوهی درس 8

زبان انگلیسی دهم

مدرس: چهلتن، یاسمن
فعالیت: تدریس گرامر درس دوم‌نصفه
تکلیف: تست 77 تا 97 از کتاب کار علوی درس دوم صفحه 64 به بعد زده شودتکلیف اجباری و الزامیست

ریاضی دهم

مدرس: کاشفی، فریبا

فیزیک دهم تجربی

مدرس: رجبی، کتایون
تکلیف: ص19جزوه-تست ازسوال13تا29فصل 3

شیمی دهم

مدرس: پورمحمد فتالی، فیروزه
تکلیف: تست کتاب علوی 198 تا 252 شماره های زوج با راه حل

ریاضی دهم

مدرس: کاشفی، فریبا

زیست‌شناسی دهم

مدرس: رضایی، مرضیه
تکلیف: حل و تحلیل تستهای شماره زوج ( 50 تا 90 فقط زوج ها ) مجموعا 20 عدد تست از صفحه 102 تا صفحه 105 کتاب همراه علوی + رسم شکل و نمودار درختی از گفتار اول فصل چهارم مبحث گردش خون ششی و گردش خون عمومی در انسان ( انواع سیاهرگها و سرخرگهای قلب کدام خون تیره و کدام خون روشن ) هم رسم شکل قلب و هم رسم نمودار درختی
چرا برنامه ریزی؟

چرا برنامه ریزی؟

رده: پرورشی
توضیح: 10 دلیل برای اهمیت برنامه ریزی 1- برنامه ها به شما در تعریف دامنه و محدوده پروژه کمک می کنند (نه تنها شما، بلکه برای مشتریانتان نیز اهمیت دارد!). 2- برنامه مهم است زیرا نقش اصلی عوامل خارجی مانند پیمانکاران و کارگران را برای هر مرحله از پروژه تعریف می کند. 3- یک برنامه به شما کمک می کند تا هر گونه چالش حساب شده ای را پیش بینی کنید. البته با شگفتی ها و چالش های جدیدی رو به رو خواهید شد، منتها برنامه ریزی برای هرگونه مشکل به شما کمک می کند تا با یک برنامه عملیاتی بتوانید برای رفع آن اقدام کنید. 4- برنامه ها کمک می‌کنند که به طور دقیق یک پروژه را ارائه و تخمین بزنید. 5- برنامه ها برای مدیریت پروژه به شما کمک می‌کنند. 6- برنامه ها در تعیین اهداف، موضوعات و مدت زمان انجام کار به شما کمک می کنند. 7- برنامه ها کمک می کنند تا بتوانید زمان بندی و بودجه را مدیریت کنید. 8- برنامه ها به شما در سنجش موفقیت پروژه کمک می کنند. 9- برنامه ها با مشخص کردن کارهایی که انجام شده و کارهایی که باقی مانده اند، به شما کمک می کنند تا پروژه را به پایان برسانید. 10- برنامه ها به شما در تعریف پروژه بعدی کمک می کنند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: