متوسطه پسرانه علوی گرگان

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای محمدی

جزییات تماس

استان: گلستان
شهرستان: گرگان
نشانی: میدان مدرس، بلوار گلشهر، گلشهر 31
تلفن: 32177780