آلبوم مسابقات ورزشی درون مدرسه ای

رده: ورزش
تاریخ: 1400/07/24
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: مسابقات درون مدرسه ای متوسطه دوم دخترانه علوی به مناسبت هفته تربیت بدنی در هفته آخر مهرماه برگزار میشود.
آلبوم مسابقات ورزشی درون مدرسه ای

تصویر

مسابقات ورزشی درون مدرسه ای 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: