پریسا نوری دبیری مهربان، با حوصله، جدی، علاقه‌مند به دانش و دانش‌آموز، با دقت و پرسرعت در تدریس و صحبت و خلاق می‌باشد. همچنین نویسنده و شاعر، منتخب کشوری جشنواره جوان خوارزمی در دو سال پیاپی، مسلط به گل‌دوزی و علاقه‌مند به امور هنری، مجری‌گری و نمایشنامه‌نویسی است. از افتخارات دانش‌آموزان ایشان می‌توان اشاره داشت به حضور دانش‌آموزان در جشنواره جوان خوارزمی و منتخب مرحله استانی و کشوری، کسب رتبه اول و دوم در داستان‌نویسی استانی و کسب رتبه در سطح استان در انشای نماز و...

سخن دبیر سخن دبیر

فارسی هم فال است و هم تماشا؛ چرا؟ چون شیرین‌ترین درس پر نکته دوران تحصیل توست پس هم از آن لذت ببر و هم لحظه‌ای ازش غفلت نکن که از سال هفتم تا خود کنکور پا به پات میاد که هم حالت رو خوب کنه و هم چیزایی یادت بده که تا آخر عمر به کارت بیاد. یادت بمونه الماس از تراش و انسان از تلاش می‌درخشد؛ پس تلاش کن و بدان موفقیت نزدیک است.

ماه تولد
ماه تولد
مرداد
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1397

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: