آلبوم نوشتن نامه به زبان انگلیسی بمناسبت روز جهانی پست(17مهر)

رده: زبان
تاریخ: 1400/07/17
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عسلی های علوی نابغه های علوی ستارگان علوی آینده سازان علوی شکوفه های علوی خلاقان علوی پروفسورکوچولوهای علوی زبان پژوهشگران علوی کاوشگران علوی زبان اکسترا سوم دانایان علوی زبان دانشمندان علوی متفکران علوی زبان نواندیشان علوی زبان زبان اکسترا اول تا ششم زبان اکسترا سوم تا ششم
توضیح: کاربردی کردن مهارت نوشتن حروف با نوشتن نامه ای به مدرسه با زبان انگلیسی
آلبوم نوشتن نامه به زبان انگلیسی بمناسبت روز جهانی پست(17مهر)

تصویر

نوشتن نامه به زبان انگلیسی بمناسبت روز جهانی پست(17مهر) 1
نوشتن نامه به زبان انگلیسی بمناسبت روز جهانی پست(17مهر) 2
نوشتن نامه به زبان انگلیسی بمناسبت روز جهانی پست(17مهر) 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: