آلبوم هفته انجمن و اولیا

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/24
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: ا هدف تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی و مهارت‌های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه، دفتر انجمن اولیا و مربیان روزشمار هفته پیوند اولیا و مربیان سال تحصیلی1401- 1400 را با شعار «همراهی با اولیا، همکاری با مربیان»، اعلام کرد. بر این اساس، شنبه 24 مهر 1400 روز «اولیا و مربیان؛ بازگشت به مدرسه»، یکشنبه 25 مهر 1400 روز «اولیا و مربیان؛ تعالی و تحکیم خانواده» و دوشنبه 26 مهر 1400 روز «اولیا و مربیان؛ مدیریت جسم و روان در شرایط کرونا» نامیده شده است. همچنین سه شنبه 27 مهر 1400 روز «اولیا و مربیان؛ هم سویی و وحدت»، چهارشنبه 28 مهر 1400 روز «اولیا و مربیان؛ ظرفیت‌ها و فرصت‌ها»، پنج‌شنبه 29 مهر 1400 روز «اولیا و مربیان؛ رسانه‌ها و فناوری های ارتباطی» و جمعه 30 مهر 1400 روز «اولیا و مربیان؛ اخلاق و معنویت» نام دارد. هفته پیوند اولیا و مربیان از 24 تا 30 تا مهرماه به‌صورت هماهنگ در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود.
آلبوم هفته انجمن و اولیا

تصویر

هفته انجمن و اولیا 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: