افتخارات ورزشی

پرناز جاوید
پرناز جاوید
مقام سوم کشوری در رشته بسکتبال 1402
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
سارینا پزشکیان
سارینا پزشکیان
مقام اول استان تهران در رشته ژیمیناستیک 1402
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
سارینا پزشکیان
سارینا پزشکیان
مقام اول استان تهران در رشته اسکیت پارک لیو 1402
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
مطهره حاجی علی
مطهره حاجی علی
مقام اول استان تهران رده خردسال در رشته نیل جوتسو استایل شورایکن 1402
دبستان دخترانه نبرد منطقه 14 تهران
محدثه حاجی علی
محدثه حاجی علی
مقام اول استان تهران در رشته شنا کرال سینه 1402
دبستان دخترانه نبرد منطقه 14 تهران
محدثه حاجی علی
محدثه حاجی علی
مقام اول استان تهران در رشته شنا قورباغه 1402
دبستان دخترانه نبرد منطقه 14 تهران
مطهره حاجی علی
مطهره حاجی علی
مقام دوم استان تهران در رشته شنا کرال سینه 1402
دبستان دخترانه نبرد منطقه 14 تهران
فاطمه جلادتی
فاطمه جلادتی
مقام سوم استان تهران در رشته کاراته جایزه بزرگ 1402
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
ملینا دادبین
ملینا دادبین
راهیابی به مسابقات والیبال استان تهران 1402
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
ستایش ایزدیان
ستایش ایزدیان
راهیابی به مسابقات والیبال استان تهران 1402
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
نگین تکبیری
نگین تکبیری
راهیابی به مسابقات بسکتبال استان تهران 1402
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
پارمیدا کاظمی
پارمیدا کاظمی
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته صحرا نوردی رده انفرادی 1402
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
برسام رضایی
برسام رضایی
مقام اول منطقه 8 تهران در رشته کشتی 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
مهدیار رسول زادگان
مهدیار رسول زادگان
مقام اول منطقه 8 تهران در رشته شطرنج 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
ماهان طریقی
ماهان طریقی
مقام اول منطقه 8 تهران در رشته دو میدانی 200 متر 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
امیر طاها دستجردی
امیر طاها دستجردی
مقام اول منطقه 8 تهران در رشته دو میدانی 110 متر 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
ماهان طریقی
ماهان طریقی
مقام اول منطقه 8 تهران در رشته دو میدانی 100 متر 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
سبحان رحیمی
سبحان رحیمی
مقام اول منطقه 8 تهران در رشته بدمینتون 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
وانیا زندی نژاد
وانیا زندی نژاد
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته کاراته 1402
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
نیلیا عبدی
نیلیا عبدی
مقام اول منطقه 5 تهران در رشته دو 60 متر 1402
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته شنای تیمی 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
سلین قوامی
سلین قوامی
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته اسکیت 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
ماهان حاجی رمضانعلی
ماهان حاجی رمضانعلی
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته شنا 1402
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
امیرعلی اسلمی
امیرعلی اسلمی
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته شنا 1402
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته شطرنج گروهی 1402
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته دو استقامت رده تیمی 1402
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام دوم منطقه 11 در رشته پینگ پنگ 1402
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
آیدا معصومی
آیدا معصومی
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته دو میدانی 1402
متوسطه اول دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
حلما سادات طباطبایی زاده
حلما سادات طباطبایی زاده
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته دو میدانی 1402
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
نیلیا عبدی
نیلیا عبدی
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته دارت 1402
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
سوفیا سیف الله پور
سوفیا سیف الله پور
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته دارت 1402
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
ستایش ساسانی
ستایش ساسانی
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته دارت 1402
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
رکسانا تسبیحی
رکسانا تسبیحی
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته دارت 1402
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
نیلیا عبدی
نیلیا عبدی
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته پرتاب وزنه 1402
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
سلدا سلطانزاده
سلدا سلطانزاده
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته پرتاب وزنه 1402
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
آناهیتا رضا سلطانی
آناهیتا رضا سلطانی
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته اسکیت سرعت پارک لیو 1402
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
ثمین ماهی
ثمین ماهی
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته دو استقامت 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
دلسا خداوردی
دلسا خداوردی
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته پرش طول 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته هندبال 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
آوینا زندیه
آوینا زندیه
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته شنای قورباغه 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
رونیکا جامعی
رونیکا جامعی
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته شنا پروانه 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
آیلین آشتیانی
آیلین آشتیانی
مقام دوم منطقه 14 تهران در رشته ژیمیناستیک 1402
دبستان دخترانه نبرد منطقه 14 تهران
آنیتا براتی زاده
آنیتا براتی زاده
مقام دوم منطقه 14 تهران در رشته ژیمیناستیک 1402
دبستان دخترانه نبرد منطقه 14 تهران
طاها خلیلی
طاها خلیلی
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته کشتی 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
ماهان خلیلیان
ماهان خلیلیان
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته دو میدانی با مانع 110 متر 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
سروش صدیقی
سروش صدیقی
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته دو میدانی 800 متر 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
امیرطاها دستجردی
امیرطاها دستجردی
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته دو میدانی 800 متر 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
علی رجبی
علی رجبی
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته دو میدانی 200 متر 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
سینا صنوبری
سینا صنوبری
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته دو میدانی 1500 متر 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
محمدماهان پسندیده
محمدماهان پسندیده
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته تنیس روی میز 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
محمد صالحی
محمد صالحی
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته تنیس روی میز 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
ماهان داودی
ماهان داودی
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته تنیس روی میز 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
ابوالفضل رئوفی
ابوالفضل رئوفی
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته تنیس روی میز 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
سیدارسا میرکریمی
سیدارسا میرکریمی
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته پرتاب وزنه 1402
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام سوم منطقه 11 تهران در رشته بدمینتون تیمی 1402
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
رادین باقری
رادین باقری
مقام سوم منطقه 5 تهران در رشته دو 800 متر 1402
متوسطه اول پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
رضا اله بخشی
رضا اله بخشی
مقام سوم منطقه 5 تهران در رشته دو 100 متر 1402
متوسطه اول پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
پارسا شاهین
پارسا شاهین
مقام سوم منطقه 5 تهران در رشته پرش طول 1402
متوسطه اول پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
امیرپیمان پیمانلو
امیرپیمان پیمانلو
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته شطرنج 1402
متوسطه اول پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
سارا کامرانی
سارا کامرانی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته شنا کرال پشت 1402
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
آناهیتا رضا سلطانی
آناهیتا رضا سلطانی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته شنا قورباغه 1402
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
رونیکا جامعی
رونیکا جامعی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته شنا کرال پشت 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
پارمیس گیلوری
پارمیس گیلوری
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته پرش طول 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
مارال عبداللهی
مارال عبداللهی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته شطرنج 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
پانیسا پیرهادی
پانیسا پیرهادی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته شطرنج 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته بسکتبال 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
ثمین ماهی
ثمین ماهی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته دو سرعت 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
پارمیس گیلوری
پارمیس گیلوری
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته پرتاب وزنه 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
شادن بخشی
شادن بخشی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته بدمینتون 1402
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
مهرسا نیک نژاد
مهرسا نیک نژاد
مقام سوم منطقه 11 تهران در رشته شنا 1402
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
مشکات وفایی
مشکات وفایی
مقام چهارم منطقه 5 تهران در رشته دو میدانی 1402
متوسطه اول دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام پنجم منطقه 13 تهران در رشته والیبال 1402
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
آناهیتا رضا سلطانی
آناهیتا رضا سلطانی
مقام پنجم منطقه 13 تهران در رشته دوی سرعت 1402
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
آریانا همتی
آریانا همتی
مقام پنجم منطقه 13 تهران در رشته دوی استقامت 1402
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
رامیلا کلامی
رامیلا کلامی
مقام پنجم منطقه 13 تهران در رشته دو میدانی 1402
متوسطه اول دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
پرنیان رضایی گهر
پرنیان رضایی گهر
مقام چهارم جهانی در رشته کاراته 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
امیرعباس نیازی
امیرعباس نیازی
مقام اول کشوری در رشته رزمی سامبو 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
بهار غریبی
بهار غریبی
مقام اول کشوری در رشته بدمینتون 1401
متوسطه اول دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
غزل هوشنگی
غزل هوشنگی
مقام دان چهار کشوری در مسابقات تکواندو 1401
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
ستایش ایزدیان
ستایش ایزدیان
مقام اول استان تهران در رشته والیبال 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
ارشان شمسی
ارشان شمسی
مقام چهارم استان تهران در رشته شنا 1401
متوسطه اول پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام اول منطقه 11 تهران در رشته والیبال 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
سوین دل آرا
سوین دل آرا
مقام اول منطقه 11 تهران در رشته دو سرعتی 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
آیدا جاوید
آیدا جاوید
مقام اول منطقه 11 تهران در رشته دو با مانع 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
محمدمتین خالوندی
محمدمتین خالوندی
مقام اول منطقه 11 تهران در رشته پینگ پنگ 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته بسکتبال 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته والیبال 1401
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
امیرمحمد همتی
امیرمحمد همتی
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته دو میدانی و پر ش طول 1401
دبستان پسرانه میدان امامت منطقه 13 تهران
بهاره سعیدی فر
بهاره سعیدی فر
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته دو صحرانوردی 1401
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام دوم منطقه 11 تهران در رشته داژبال 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
حدیث فتحعلی
حدیث فتحعلی
مقام دوم منطقه 11 تهران در رشته دو با مانع 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
سارینا آوانلو
سارینا آوانلو
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته کرال پشت 1401
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
مهدی یافتیان
مهدی یافتیان
مقام دوم منطقه 8 تهران در رشته دو صحرانوردی 1401
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام دوم منطقه 11 تهران در رشته پینگ پنگ 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
سامیار اینانلو
سامیار اینانلو
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته شنا پروانه 1401
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
تامیلا طهرانی
تامیلا طهرانی
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته بدمینتون 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
هلیا مجیدی
هلیا مجیدی
مقام دوم منطقه 11 تهران در رشته دو سرعت 1401
متوسطه اول دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
ترلان صفری
ترلان صفری
مقام دوم منطقه 11 تهران در رشته شنا 1401
متوسطه اول دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
آیلین آشتیانی
آیلین آشتیانی
مقام دوم منطقه 14 تهران در رشته ژیمناستیک 1401
دبستان دخترانه نبرد منطقه 14 تهران
فرنیا سالارمنش
فرنیا سالارمنش
مقام دوم مسابقات ورزشی شاهچراغ در رشته ژیمناستیک 1401
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
هستی زرگریان
هستی زرگریان
مقام دوم مسابقات ورزشی شاهچراغ در رشته شنا 100 متر قورباغه 1401
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته بسکتبال 1401
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
ساجده طحانیان
ساجده طحانیان
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته دو صحرانوردی 1401
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
نادیا فرانیا
نادیا فرانیا
مقام سوم منطقه 11 تهران در رشته پرش طول 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
فرنام فراهانی
فرنام فراهانی
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته دو صحرانوردی 1401
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
کتایون بلندی
کتایون بلندی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته پینگ پنگ 1401
متوسطه اول دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
نازنین علیشیری
نازنین علیشیری
مقام سوم منطقه 11 تهران در رشته پرش طول 1401
متوسطه اول دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
ملینا آذری
ملینا آذری
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته دو میدانی 1401
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
آوینا زندیه
آوینا زندیه
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته شنا 1401
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته هندبال 1401
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
هستی زرگریان
هستی زرگریان
مقام سوم مسابقات ورزشی شاهچراغ در رشته شنا 50 متر قورباغه 1401
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام سوم منطقه 5 تهران در رشته بسکتبال 1401
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
محمدسینا قلی خانی
محمدسینا قلی خانی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته تنیس روی میز 1401
دبستان پسرانه میدان امامت منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته دو میدانی و پرش طول و پرتاب وزنه 1401
دبستان پسرانه میدان امامت منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام دوم منطقه در رشته داژبال
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
آیناز نقدعلی پور
آیناز نقدعلی پور
مقام اول جهانی در رشته تکواندو
کوثر عباسی
کوثر عباسی
مقام اول کشوری در رشته کاراته
شقایق سیدعلی
شقایق سیدعلی
مقام دوم استان تهران در رشته کبدی
مریم فامیل فیروزیان
مریم فامیل فیروزیان
مقام چهارم استان تهران در رشته اسکیت
آرمین کشاورز
آرمین کشاورز
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته دو میدانی
سوگل قربانی
سوگل قربانی
مقام سوم استان تهران و دوم فرامنطقه‌ای در رشته بسکتبال
سوگند قربانی
سوگند قربانی
مقام سوم استان تهران و دوم فرامنطقه‌ای در رشته بسکتبال
سوگل قربانی
سوگل قربانی
مقام سوم منطقه 5 در رشته دو میدانی 800 متر
نیوشا بهادربیگی
نیوشا بهادربیگی
مقام سوم منطقه 10 تهران در رشته طناب‌زنی
ساغر خان بابایی
ساغر خان بابایی
مقام سوم منطقه 10 تهران در رشته طناب‌زنی
آتنا کیانی
آتنا کیانی
مقام سوم منطقه 10 تهران در رشته طناب‌زنی
آناهیتا کیانی
آناهیتا کیانی
مقام سوم منطقه 10 تهران در رشته طناب‌زنی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: