افتخارات ورزشی

پرنیان رضایی گهر
پرنیان رضایی گهر
مقام چهارم جهانی در رشته کاراته 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
امیرعباس نیازی
امیرعباس نیازی
مقام اول کشوری در رشته رزمی سامبو 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
بهار غریبی
بهار غریبی
مقام اول کشوری در رشته بدمینتون 1401
متوسطه اول دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
غزل هوشنگی
غزل هوشنگی
مقام دان چهار کشوری در مسابقات تکواندو 1401
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
ستایش ایزدیان
ستایش ایزدیان
مقام اول استانی در رشته والیبال 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
ارشان شمسی
ارشان شمسی
مقام چهارم استانی در رشته شنا 1401
متوسطه اول پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام اول منطقه 11 تهران در رشته والیبال 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
سوین دل آرا
سوین دل آرا
مقام اول منطقه 11 تهران در رشته دو سرعتی 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
آیدا جاوید
آیدا جاوید
مقام اول منطقه 11 تهران در رشته دو با مانع 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
محمدمتین خالوندی
محمدمتین خالوندی
مقام اول منطقه 11 تهران در رشته پینگ پنگ 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته بسکتبال 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته والیبال 1401
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
امیرمحمد همتی
امیرمحمد همتی
مقام اول منطقه 13 تهران در رشته دو میدانی و پر ش طول 1401
دبستان پسرانه میدان امامت منطقه 13 تهران
بهاره سعیدی فر
بهاره سعیدی فر
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته دو صحرانوردی 1401
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام دوم منطقه 11 تهران در رشته داژبال 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
حدیث فتحعلی
حدیث فتحعلی
مقام دوم منطقه 11 تهران در رشته دو با مانع 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
سارینا آوانلو
سارینا آوانلو
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته کرال پشت 1401
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
مهدی یافتیان
مهدی یافتیان
مقام دوم منطقه 8 تهران در رشته دو صحرانوردی 1401
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام دوم منطقه 11 تهران در رشته پینگ پنگ 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
سامیار اینانلو
سامیار اینانلو
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته شنا پروانه 1401
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
تامیلا طهرانی
تامیلا طهرانی
مقام دوم منطقه 13 تهران در رشته بدمینتون 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
هلیا مجیدی
هلیا مجیدی
مقام دوم منطقه 11 تهران در رشته دو سرعت 1401
متوسطه اول دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
ترلان صفری
ترلان صفری
مقام دوم منطقه 11 تهران در رشته شنا 1401
متوسطه اول دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
آیلین آشتیانی
آیلین آشتیانی
مقام دوم منطقه 14 تهران در رشته ژیمناستیک 1401
دبستان دخترانه نبرد منطقه 14 تهران
فرنیا سالارمنش
فرنیا سالارمنش
مقام دوم مسابقات ورزشی شاهچراغ در رشته ژیمناستیک 1401
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
هستی زرگریان
هستی زرگریان
مقام دوم مسابقات ورزشی شاهچراغ در رشته شنا 100 متر قورباغه 1401
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته بسکتبال 1401
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
ساجده طحانیان
ساجده طحانیان
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته دو صحرانوردی 1401
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
نادیا فرانیا
نادیا فرانیا
مقام سوم منطقه 11 تهران در رشته پرش طول 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
فرنام فراهانی
فرنام فراهانی
مقام سوم منطقه 8 تهران در رشته دو صحرانوردی 1401
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
کتایون بلندی
کتایون بلندی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته پینگ پنگ 1401
متوسطه اول دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
نازنین علیشیری
نازنین علیشیری
مقام سوم منطقه 11 تهران در رشته پرش طول 1401
متوسطه اول دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
ملینا آذری
ملینا آذری
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته دو میدانی 1401
دبستان دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
آوینا زندیه
آوینا زندیه
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته شنا 1401
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته هندبال 1401
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
هستی زرگریان
هستی زرگریان
مقام سوم مسابقات ورزشی شاهچراغ در رشته شنا 50 متر قورباغه 1401
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام سوم منطقه 5 تهران در رشته بسکتبال 1401
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
محمدسینا قلی خانی
محمدسینا قلی خانی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته تنیس روی میز 1401
دبستان پسرانه میدان امامت منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام سوم منطقه 13 تهران در رشته دو میدانی و پرش طول و پرتاب وزنه 1401
دبستان پسرانه میدان امامت منطقه 13 تهران
تیم مدرسه علوی
تیم مدرسه علوی
مقام دوم منطقه در رشته داژبال
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
آیناز نقدعلی پور
آیناز نقدعلی پور
مقام اول جهانی در رشته تکواندو
کوثر عباسی
کوثر عباسی
مقام اول کشوری در رشته کاراته
شقایق سیدعلی
شقایق سیدعلی
مقام دوم استان تهران در رشته کبدی
مریم فامیل فیروزیان
مریم فامیل فیروزیان
مقام چهارم استان تهران در رشته اسکیت
آرمین کشاورز
آرمین کشاورز
مقام دوم منطقه 5 تهران در رشته دو میدانی
سوگل قربانی
سوگل قربانی
مقام سوم استان تهران و دوم فرامنطقه‌ای در رشته بسکتبال
سوگند قربانی
سوگند قربانی
مقام سوم استان تهران و دوم فرامنطقه‌ای در رشته بسکتبال
سوگل قربانی
سوگل قربانی
مقام سوم منطقه 5 در رشته دو میدانی 800 متر
نیوشا بهادربیگی
نیوشا بهادربیگی
مقام سوم منطقه 10 تهران در رشته طناب‌زنی
ساغر خان بابایی
ساغر خان بابایی
مقام سوم منطقه 10 تهران در رشته طناب‌زنی
آتنا کیانی
آتنا کیانی
مقام سوم منطقه 10 تهران در رشته طناب‌زنی
آناهیتا کیانی
آناهیتا کیانی
مقام سوم منطقه 10 تهران در رشته طناب‌زنی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: