افتخارات ورزشی

آیناز نقدعلی پور
آیناز نقدعلی پور
رتبه اول جهانی رشته تکواندو
کوثر عباسی
کوثر عباسی
رتبه اول کشوری رشته کاراته
شقایق سیدعلی
شقایق سیدعلی
رتبه دوم استان تهران رشته کبدی
مریم فامیل فیروزیان
مریم فامیل فیروزیان
رتبه چهارم استان تهران رشته اسکیت
آرمین کشاورز
آرمین کشاورز
رتبه دوم منطقه 5 تهران رشته دو میدانی
سوگل قربانی
سوگل قربانی
رتبه سوم استان تهران و دوم فرامنطقه‌ای رشته بسکتبال
سوگند قربانی
سوگند قربانی
رتبه سوم استان تهران و دوم فرامنطقه‌ای رشته بسکتبال
سوگل قربانی
سوگل قربانی
رتبه سوم منطقه 5 رشته دو میدانی 800 متر
نیوشا بهادربیگی
نیوشا بهادربیگی
رتبه سوم منطقه 10 تهران رشته طناب‌زنی
ساغر خان بابایی
ساغر خان بابایی
رتبه سوم منطقه 10 تهران رشته طناب‌زنی
آتنا کیانی
آتنا کیانی
رتبه سوم منطقه 10 تهران رشته طناب‌زنی
آناهیتا کیانی
آناهیتا کیانی
رتبه سوم منطقه 10 تهران رشته طناب‌زنی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: