ورود تمام دانش آموزان پایه‌ی چهارم به طرح شهاب

خبر |

فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اعلام کرد: قبلأ طرح شهاب تنها در برخی مناطق منتخب اجرا می‌شد اما در سال 98، طرح شهاب تمام دانش آموزان پایه‌ی چهارم را در سراسر کشور پوشش خواهد داد. وی ادامه داد: امسال طرح شهاب در پایه‌ی هشتم مستقر خواهد شد. به این معنا که، دانش آموزانی که از سال چهارم در طرح شهاب قرار گرفته بودند، امسال وارد سال هشتم می‌شوند.

پوشش تمام دانش آموزان پایه‌ی چهارم

رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان گفت: با توجه به این که تصمیم گرفته شده طرح شهاب در سال جدید تمام دانش آموزان پایه چهارم را پوشش دهد، امیدواریم با پی‌گیری مرکز و همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله معاونت آموزش ابتدایی، بتوانیم این طرح را به خوبی پیش ببریم.

طرح شهاب امسال در پایه‌ی هشتم مستقر خواهد شد

وی با بیان این‌که بار اصلی اجرای طرح شهاب در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم بر دوش آموزگاران است، گفت: طرح شهاب امسال در پایه‌ی هشتم مستقر خواهد شد به این معنا که دانش آموزانی که از سال چهارم در این طرح بوده‌اند، امسال وارد سال هشتم می‌شوند. مهاجرانی اضافه کرد: این پروژه بی شک منجر به هدایت تحصیلی و ارائه‌ی محتواهای تکمیلی در مدارس خاصی که مشخص می‌کنیم، خواهد شد. طبیعی است که میزان موفقیت یک طرح ملی با این ابعاد را نمی‌توان در چهار، پنج سال قضاوت کرد اما چنان‌چه طرح شهاب درست انجام شود، بدون شک یکی از طرح‌های بسیار پیش‌رو و مترقی در کشور خواهد بود.

طرح شهاب، نیازمند آموزگاران حرفه‌ای

فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به این‌که برای اجرای طرح شهاب نیازمند آموزگاران حرفه‌ای هستیم، گفت: شناسایی ویژگی‌های دانش آموزان از وظایف ذاتی معلمان است که این امر نیازمند این است که آموزگاران در این حوزه به صورت حرفه‌ای آموزش ببینند. وی افزود: آموزگاران ابتدایی با این که از تعدد طرح‌ها در دوره‌یی ابتدایی گله‌مند هستند ولی از آموزش‌هایی که به آن‌ها داده می‌شود، ابراز رضایت می‌کنند. آموزگاران با وجود آموزش ویژه‌ای که دریافت می‌کنند، اما متاسفانه حق جداگانه‌ای بابت این طرح به آن‌ها پرداخت نمی‌شود.