آلبوم ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/11/25
شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: دانش دانشمندان 1 دانشمندان 2 دانشمندان 3 پژوهشگران 1 پژوهشگران 2 فرهیختگان 1 فرهیختگان 2 فرهیختگان 3 نخبگان 1 نخبگان 2
توضیح: میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی (ع) و روز پدر مبارکباد .
آلبوم ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر

تصویر

ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر 1
ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر 2

ویدئو

میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی (ع) و روز پدر مبارکباد .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: