پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم اسدی‌نژاد
هم‌رسانی
مدرسه پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس

تصویر

نما پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
نما
حیاط پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
حیاط
نما پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
نما
دفتر مدیریت پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
دفتر مدیریت
دفتر مدرسان پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
دفتر مدرسان
حیاط پیش دبستان و دبستان دخترانه پیشگامان علوی بندرعباس
حیاط

تماس

پیش‌شماره: 076
تلفن: 33734486
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
نشانی: کوی خلیج فارس، کوچه شهریار، کوچه نیکنام سوم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: