پیش‌دبستان و دبستان پسرانه آفرینش رشت

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای اشرف نوحه‌گر
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان پسرانه آفرینش رشت

تصویر

نما پیش‌دبستان و دبستان پسرانه آفرینش رشت
نما
کلاس پیش‌دبستان و دبستان پسرانه آفرینش رشت
کلاس
کلاس پیش‌دبستان و دبستان پسرانه آفرینش رشت
کلاس
کلاس پیش‌دبستان و دبستان پسرانه آفرینش رشت
کلاس
کلاس پیش‌دبستان و دبستان پسرانه آفرینش رشت
کلاس
حیاط پیش‌دبستان و دبستان پسرانه آفرینش رشت
حیاط
سالن ورودی پیش‌دبستان و دبستان پسرانه آفرینش رشت
سالن ورودی

تماس

پیش‌شماره: 013
تلفن: 32220918
استان: گیلان
شهر: رشت
نشانی: خیابان سعدی، کوچه آفاق
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: