پیش‌دبستان و دبستان پسرانه بصیر گنبد گنبد‌کاووس

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای مختومی
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان پسرانه بصیر گنبد گنبد‌کاووس

تصویر

نما پیش‌دبستان و دبستان پسرانه بصیر گنبد گنبد‌کاووس
نما
حیاط پیش‌دبستان و دبستان پسرانه بصیر گنبد گنبد‌کاووس
حیاط
سالن ورودی پیش‌دبستان و دبستان پسرانه بصیر گنبد گنبد‌کاووس
سالن ورودی
کلاس پیش‌دبستان و دبستان پسرانه بصیر گنبد گنبد‌کاووس
کلاس

تماس

پیش‌شماره: 017
تلفن: 33234004
استان: گلستان
شهر: گنبد کاووس
نشانی: خیابان جمهوری (کسری سابق)، بعد از چهارراه خیام
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: