پیش دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای هاشمی‌پور
هم‌رسانی
مدرسه پیش دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (دو) علوی بندرعباس

تماس

پیش‌شماره: 076
تلفن: 33681352
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
نشانی: خیابان دانشگاه، کوچه دانشگاه 13/1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: