آلبوم چهارم خرداد روز مقاومت مردم دزفول گرامی باد

رده: پرورشی
تاریخ: 1403/03/04
شعبه: متوسطه دوم دخترانه جمهوری تهران
کلاس: هدایت تحصیلی 2 ابوعلی سینا جابرابن حیان پروین اعتصامی سمیعی دکتر قریب حسابی بیهقی فارابی خوارزمی رازی خواجه نصیر المپیاد ریاضی المپیاد فیزیک المپیاد شیمی المپیاد زیست شناسی المپیاد سلول های بنیادین المپیاد کامپیوتر المپیاد اقتصاد المپیاد نجوم و اخترفیزیک المپیاد ادبی 42191 المپیاد سواد رسانه ای Intro 2A Intro 2B Intro 3 Pre-Intermediate Uper-Intermediate شب امتحان نهم هدایت تحصیلی
توضیح: چهارم خرداد روز مقاومت مردم دزفول گرامی باد
آلبوم چهارم خرداد روز مقاومت مردم دزفول گرامی باد

تصویر

چهارم خرداد روز مقاومت مردم دزفول گرامی باد 1
چهارم خرداد روز مقاومت مردم دزفول گرامی باد 2
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: