افتخارات کنکور

محمد دانش پور
محمد دانش پور
رتبه 61 کنکور تجربی 1400
متوسطه دوم پسرانه مشهد
رقیه سیفی
رقیه سیفی
رتبه 287 کنکور تجربی 1400
متوسطه دوم دخترانه تبریز
سارا حسینی
سارا حسینی
رتبه 799 کنکور تجربی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
مصطفی حسین پور
مصطفی حسین پور
رتبه 906 کنکور تجربی 1400
آموزشگاه پل کازرون
محمد رستمی
محمد رستمی
رتبه 160 کنکور ریاضی 1400
آموزشگاه پل کازرون
نگار عزیزی
نگار عزیزی
رتبه 182 کنکور ریاضی 1400
آموزشگاه جامی و کیمیا ملارد
اشکان دماوندی
اشکان دماوندی
رتبه 257 کنکور ریاضی 1400
متوسطه پسرانه علوی گرگان
محمدصالح پیران خو
محمدصالح پیران خو
رتبه 291 کنکور ریاضی 1400
آموزشگاه پل کازرون
ابوالفضل جواندل
ابوالفضل جواندل
رتبه 375 کنکور ریاضی 1400
آموزشگاه دکتر محرمی بستان‌آباد
امید پاک روان
امید پاک روان
رتبه 452 کنکور ریاضی 1400
متوسطه دوم پسرانه اصفهان
فاطمه نعیمی
فاطمه نعیمی
رتبه 529 کنکور ریاضی 1400
آموزشگاه جامی و کیمیا ملارد
محمدامین ستاری
محمدامین ستاری
رتبه 551 کنکور ریاضی 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
دنا موصلی
دنا موصلی
رتبه 559 کنکور ریاضی 1400
آموزشگاه پل کازرون
سجاد مهدوی
سجاد مهدوی
رتبه 673 کنکور ریاضی 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
مرتضی حیدری
مرتضی حیدری
رتبه 687 کنکور ریاضی 1400
آموزشگاه پل کازرون
سید رهام حسینی
سید رهام حسینی
رتبه 745 کنکور ریاضی 1400
متوسطه دوم پسرانه شیراز
ملیکا گلستانی
ملیکا گلستانی
رتبه 1006 کنکور ریاضی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
آرمان حیدری
آرمان حیدری
رتبه 1068 کنکور ریاضی 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
فاطمه همایونی
فاطمه همایونی
رتبه 1200 کنکور ریاضی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
زهرا رباط میلی
زهرا رباط میلی
رتبه 223 کنکور انسانی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
فاطمه افکاری
فاطمه افکاری
رتبه 612 کنکور انسانی 1400
آموزشگاه دکتر محرمی بستان‌آباد
امیرمهدی بخشی
امیرمهدی بخشی
رتبه 1018 کنکور انسانی 1400
آموزشگاه جامی و کیمیا ملارد
فاطمه ذوالفقاری
فاطمه ذوالفقاری
رتبه 1051 کنکور انسانی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
جویان حیدری
جویان حیدری
رتبه 448 کنکور زبان 1400
متوسطه پسرانه علوی گرگان
نیما یزدی
نیما یزدی
رتبه 420 کنکور هنر 1400
متوسطه پسرانه علوی گرگان
فاطمه صلاحیان
فاطمه صلاحیان
رتبه 504 کنکور هنر 1400
متوسطه دخترانه متفکران شاهین شهر
علی شیخبگلو
علی شیخبگلو
رتبه 903 کنکور هنر 1400
آموزشگاه اندیشمندان علوی مرند
کیمیا عبدالرحیمی
کیمیا عبدالرحیمی
رتبه 159 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
رشته قبولی:پزشکی دانشگاه: سمنان
علی رزم آرا
علی رزم آرا
رتبه 353 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم پسرانه نیروی هوایی تهران
رشته قبولی: پزشکی دانشگاه: علوم پزشکی قزوین
فاطمه میرزایی
فاطمه میرزایی
رتبه 488 کنکور تجربی 1399
آموزشگاه علویان آمل
ابوالفضل ابوالقاسمی جورثریرشته
ابوالفضل ابوالقاسمی جورثریرشته
رتبه 625 کنکور تجربی 1399
آموزشگاه علویان آمل
سروش شخصه
سروش شخصه
رتبه 1029 کنکور تجربی 1399
آموزشگاه علویان آمل
یاسمین زهرا کلانتری
یاسمین زهرا کلانتری
رتبه 1338 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
رشته قبولی: پزشکی دانشگاه: سراسری اراک
مهدی خواجه پور
مهدی خواجه پور
رتبه 1358 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم پسرانه مشهد
ام کلثوم غریب
ام کلثوم غریب
رتبه 1700 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم دخترانه صومعه سرا
مریم مقیمی
مریم مقیمی
رتبه 1800 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
رشته قبولی: پزشکی دانشگاه: سمنان
زینب اسلامی
زینب اسلامی
رتبه 1900 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم دخترانه صومعه سرا
علی محمودزاده نشلی
علی محمودزاده نشلی
رتبه 289 کنکور ریاضی 1399
آموزشگاه علویان آمل
ملیحه دهقان نیری
ملیحه دهقان نیری
رتبه 331 کنکور ریاضی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه: شهید بهشتی
محمدصالح شرفی جم
محمدصالح شرفی جم
رتبه 21 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم پسرانه مشهد
فاطمه حق شناس
فاطمه حق شناس
رتبه 212 کنکور انسانی 1399
متوسطه دخترانه متفکران شاهین شهر
فاطمه قلی زاده
فاطمه قلی زاده
رتبه 395 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
رشته قبولی: حقوق دانشگاه: الزهراء
سیده محدثه حسینی
سیده محدثه حسینی
رتبه 548 کنکور انسانی 1399
آموزشگاه علوی محمودآباد
نسیم خداوردی
نسیم خداوردی
رتبه 584 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
رشته قبولی: حسابداری دانشگاه: علامه طباطبایی
مهدی دهقانی
مهدی دهقانی
رتبه 698 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم پسرانه تبریز
زهرا حیدری
زهرا حیدری
رتبه 896 کنکور انسانی 1399
متوسطه دخترانه متفکران شاهین شهر
نسترن نوازنده
نسترن نوازنده
رتبه 1312 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
رشته قبولی: اقتصاد دانشگاه: علامه طباطبایی
سیده کوثر عسکری
سیده کوثر عسکری
رتبه 1400 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم دخترانه صومعه سرا
فاطمه آریانی کریمی
فاطمه آریانی کریمی
رتبه 693 کنکور زبان 1399
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
ریحانه امیرعسگری
ریحانه امیرعسگری
رتبه 215 کنکور تجربی 1398
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
سپیده مسلم زاده
سپیده مسلم زاده
رتبه 472 کنکور تجربی 1398
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
پگاه خسروی
پگاه خسروی
رتبه 657 کنکور ریاضی 1398
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
عرفان بن سعید
عرفان بن سعید
رتبه 746 کنکور ریاضی 1398
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
امیر مهدی اسمعیل مشرفی
امیر مهدی اسمعیل مشرفی
رتبه 828 کنکور ریاضی 1398
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
پریا مینایی پناه
پریا مینایی پناه
رتبه 391 کنکور انسانی 1398
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
امیدرضا صرفی
امیدرضا صرفی
رتبه 842 کنکور تجربی 1397
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
محسن ذوالفقاری
محسن ذوالفقاری
رتبه 1030 کنکور تجربی 1397
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
یگانه عربی مقدم
یگانه عربی مقدم
رتبه 129 کنکور ریاضی 1397
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
محمد اسلمی
محمد اسلمی
رتبه 850 کنکور ریاضی 1397
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
پرنیان بنابهبهانی
پرنیان بنابهبهانی
رتبه 937 کنکور ریاضی 1397
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
شقایق هرمززاده
شقایق هرمززاده
رتبه 1000 کنکور ریاضی 1397
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
فاطمه فلاح
فاطمه فلاح
رتبه 92 کنکور انسانی 1397
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
شایان عابدی ایلخچی
شایان عابدی ایلخچی
رتبه 960 کنکور انسانی 1397
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
محمدرضا کارگزار
محمدرضا کارگزار
رتبه 417 کنکور هنر 1397
متوسطه دوم پسرانه بروجرد
سیدامین چابک
سیدامین چابک
رتبه 135 کنکور تجربی 1396
متوسطه دوم پسرانه اصفهان
محمدعلی باقرپوریان
محمدعلی باقرپوریان
رتبه 333 کنکور تجربی 1396
متوسطه دوم پسرانه قلهک تهران
آرمان صادقی
آرمان صادقی
رتبه 716 کنکور تجربی 1396
متوسطه دوم پسرانه قلهک تهران
امیرحسین قندهاری
امیرحسین قندهاری
رتبه 882 کنکور تجربی 1396
متوسطه دوم پسرانه اصفهان
راضیه شهرآبادی
راضیه شهرآبادی
رتبه 157 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
مهدی اکبری
مهدی اکبری
رتبه 220 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم پسرانه مشهد
محمدجواد گنجی
محمدجواد گنجی
رتبه 417 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
فاطمه پهلوان زاده
فاطمه پهلوان زاده
رتبه 508 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
محمد رجبی
محمد رجبی
رتبه 515 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
علیرضا طیبی
علیرضا طیبی
رتبه 698 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم پسرانه نیروی هوایی تهران
علیرضا روئین
علیرضا روئین
رتبه 894 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم پسرانه شیراز
ملیکا عبادی
ملیکا عبادی
رتبه 360 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
زهرا سلمانی
زهرا سلمانی
رتبه 368 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
مهدی صالحی
مهدی صالحی
رتبه 483 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم پسرانه شیراز
محمدجواد مقدسی
محمدجواد مقدسی
رتبه 763 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
حسنا لقمانی
حسنا لقمانی
رتبه 788 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم دخترانه اصفهان
دانیال رستمیان
دانیال رستمیان
رتبه 963 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم پسرانه مشهد
علیرضا کرمی
علیرضا کرمی
رتبه 1091 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
علیرضا دشتی
علیرضا دشتی
رتبه 416 کنکور زبان 1396
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
شیوا راسخ
شیوا راسخ
رتبه 633 کنکور زبان 1396
متوسطه دوم دخترانه شیراز
صبا شهبازی
صبا شهبازی
رتبه 226 کنکور هنر 1396
متوسطه دوم دخترانه شیراز
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: