فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: سنجاقک 3
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ اول ، آزمون ریاضی انجام شد و تصحیح و ارزیابی لحاظ گردید .

ریاضی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ اول ، آزمون ریاضی انجام شد و تصحیح و ارزیابی لحاظ گردید .
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه نیاز دارند: #دفتر تمرین جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

ریاضی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ ریاضی ، بازی هوش و ریاضی و درک مطلب و مسئله کارشد .
تکلیف: دختر ماهم، در دفتر تمرین، عددنویسی، الگوهای عددی، جمع و تفریق، مسئله و ساعت، مانند نمونه سوال های دفتر مشق ریاضی، تمرین کن.

فارسی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ فارسی ، آزمون فارسی انجام شد و تصحیح و ارزیابی لحاظ گردید .

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Monday تاریخ: 1401/2/26 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین unit 5 & 6 My pet My house و review کتاب jolly phonics 5 & 6 تکلیف: دخترم درامتحانات موفق و مؤید باشی. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
تکلیف: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Monday تاریخ: 1401/2/26 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین unit 5 & 6 My pet My house و review کتاب jolly phonics 5 & 6 تکلیف: دخترم درامتحانات موفق و مؤید باشی. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه نیاز دارند: #دفتر تمرین جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

ریاضی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ ریاضی ، جمع و تفریق و الگوهای عددی تمرین و تکرار شد .

فارسی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
تکلیف: دختر ماهم:یک صفحه املا از نشانه های خوانده شده بنویس تا نشانه های چند شکلی در ذهنت بماند،جمله سازی ، جمله های نامرتب و کامل کردنی را تمرین کن.

هنر اول

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس هنر نقاشی موضوع آزاد انجام شد تکمیل شود برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس هنر نقاشی موضوع آزاد انجام شد تکمیل شود برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی همراه داشته باشید

ورزش اول

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش یکشنبه 401/02/25 یوگا و ورزش گرم کردن بدن با حرکات ترکیبی یوگا دانش آموزان در وضعیت موشک قرار گرفتند و به آسمان حرکت کردند و در وضعیت هوازی ستاره قرار گرفتند و با وضعیت بشین پاشو بر روی استقامت عضلانی کار شد برای آرامش آخر کلاس همچون گلی که برای زندگی و بقا به نور خورشید لبخند می زنه شعر خورشید، خندید را اجرا کردند

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Sunday تاریخ: 1401/2/25 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین unit 3 & 4 My family My body Jobs و کتاب jolly phonics 3 & 4
تکلیف: تکلیف: دخترم درامتحانات موفق و مؤید باشی. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
فعالیت: وسایلی که دخترانم برای کلاس های حضوری روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه نیاز دارند: #دفتر تمرین جامدادی و مداد رنگی وسایل بهداشتی و ضدعفونی ماسک اضافه قمقمه یا بطری آب

علوم اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ اول ، سنجش علوم انجام شد و تصحیح و لحاظ گردید .

املا اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: ***به نام خدا *** در زنگ املا ، دیکته از نشانه های (ط) و ( غ) و (ظ) گفته شد و تصحیح و ارزیابی انجام شد .
تکلیف: دختر ماهم:هرشب یک صفحه املا از نشانه های خوانده شده بنویس و تمرین کن تا نشانه های چند شکلی در ذهنت بماند.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Saturday تاریخ: 1401/2/24 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین unit 1 & 2 و کتاب jolly phonics 1 & 2 تکلیف: دخترم امتحانات خوبی داشته باشند. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
تکلیف: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Saturday تاریخ: 1401/2/24 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین unit 1 & 2 و کتاب jolly phonics 1 & 2 تکلیف: دخترم امتحانات خوبی داشته باشند. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
فعالیت: سلام به دانش آموزان عزیزم. ارزشیابی نیم سال دوم تحصیلیتان روز شنبه درس علوم می باشد. با آروزی موفقیت برای دختران گلم.

ریاضی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ ریاضی ، ارزشیابی انجام شد و تصحیح و لحاظ گردید .

فارسی اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ فارسی ، ارزشیابی انجام شد و تصحیح و لحاظ گردید .

املا اول

مدرس: قائمی، فاطمه
فعالیت: *** به نام خدا *** در زنگ املا ، دیکته تا نشانه ( ث ) ( ح ) ( ض ) گفته شد . لطفا دفتر املا دانش آموزان توسط اولیا محترم رویت و بررسی و امضا شود .

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Wednesday تاریخ: 1401/2/21 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین Science و برگزاری پرسش شفاهی از دانش آموزان تکلیف: دخترم تعطیلات خوبی داشته باشید. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
تکلیف: گزارش کلاس زبان کلاس: English class روز : Wednesday تاریخ: 1401/2/21 1. مرور مکالمه ی پرسش و پاسخ نام و پرسیدن احوال What's your name? I'm ... How are you? I'm fine thank you. And you? How many brothers and sisters have you got? I have got one brother. I'm an only child in my family. What's your favorite color ? My favorite color is pink. My favorite colors are purple and white. 2.تمرین مبحث daily routine What do you do every day? I get up in the morning. I have breakfast in the morning. I have a shower in the morning. I brush my teeth in the morning. I get dressed in the morning. I go to school in the morning. 3 .دوره روزهای هفته Days of the week 4.تمرین Science و برگزاری پرسش شفاهی از دانش آموزان تکلیف: دخترم تعطیلات خوبی داشته باشید. با تشکراز همراهی شما اولیاء گرامی Ms.Tehrani
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: