فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2
فعالیت: با سلام و احترام دخترهای گلم، برای کلاس های حضوری فردا موارد زیر را همراه داشته باشید: کتاب هوش دفتر ریاضی ( در صورتیکه دفتر ریاضی ندارید، حتما دفتر مشق همراه داشته باشید.) کتاب کار فارسی علوی زبان طبق روال همیشه اجرا می گردد و کتاب ها آورده شود. لوازم التحریر ( مداد ، پاک کن ، تراش و ... ) بطری آب وسایل بهداشتی( ماسک و الکل و دستمال کاغذی جیبی) با تشکر

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: سوال 1 از صفحه ی 94 و صفحه ی 95 و صفحه ی 96 از کتاب کار ریاضی انجام شد.ضرب عدد 5 در کلاس گفته شد. و پرسش از ضرب عدد های 2 و 3 و 4 انجام شد.*** آفلاین حل تمرین های صفحه ی 92 از کتاب کار ریاضی جهت چک کردن پاسخ ها در واتس آپ برای شما ارسال شد.***
تکلیف: دخترهای گلم، صفحات 92 و 94 و 95 و 96 از کتاب کار ریاضی علوی کامل انجام و ارسال شوند. و ضرب عدد 5 را طبق فایل ارسال شده در پرتال در دفتر خود بنویسید و تمرین کنید.*** دختر های عزیزم، این دفتر و کتاب ها را برای کلاس های حضوری فردا حتما همراه داشته باشید: کتاب هوش _ دفتر ریاضی یا دفتر مشق _ کتاب کار فارسی علوی***

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: پرسش کلاسی از درس های 1 تا 6 درس علوم انجام شد.

املا سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: املای کلاسی از درس هفتم کتاب فارسی گفته شد. خانم ریاضی در کلاس انجام شد و پاسخ صحیح سوال خانم ریاضی برای شما ارسال شد.
تکلیف: دخترهای گلم، املایی که در کلاس نوشتید، تصحیح کنید. با کلماتی که اشتباه نوشتید، جمله بسازید و عکس املای خود را ارسال کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مباحث قبل. 2.لغات صفحه 52 یونیت5 تدریس شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه 50 انجام شود.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس مبحث تحمل تحقیر شدن
تکلیف: انجام تکلیف صفحه 35

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 67 (مبحث ضرب عدد های یک رقمی) از کتاب ریاضی تدریس و انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، فایل تکلیف ضرب ارسال شده را در دفتر خود بنویسید و پاسخ دهید. و صفحه ی 67 کتاب ریاضی که در کلاس انجام شد، ارسال شود.

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: بید پای ریاضی انجام شد. ارزشیابی درس ششم علوم ( صفحات 187 و 188) از کتاب کار علوم در کلاس انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، صفحاتی که در کلاس از کتاب کار علوم انجام شد، ارسال شود.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: پرسش کلاسی از درس های 1 تا 7 درس فارسی انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، صفحه ی 66 از کتاب کار فارسی انجام شود.*** فردا املای کلاسی از درس هفتم کتاب فارسی گفته می شود.***

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: پرسش کلاسی از درس های 1 تا 10 هدیه های آسمان انجام شد.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مباحث قبل. 2.تدریس ساختار جمله سوالی یونیت5 انجام شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه 49 انجام شود.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 90 و 91 (به جز سوال 2 از صفحه ی 91) از مبحث مقایسه ی کسرها از کتاب کار ریاضی انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم، صفحات 86 و 87 و 90 و 91 از کتاب کار ریاضی کامل انجام و ارسال شوند. **** آفلاین حل تمرین های 4 و 5 و 6 و 7 از صفحه ی 86 کتاب کار ریاضی جهت توضیح و چک کردن پاسخ این سوالات در واتس آپ ارسال شد.*****

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: این تمرین ها از کتاب کار فارسی انجام شد: سوال های 5 و 6 و 7 از صفحه ی 64 / سوال های 9 و 10 و 11 از صفحه ی 65 و صفحه ی 67
تکلیف: دخترهای گلم، جعبه ی کلمات صفحه ی 62 و صفحات 63 و 64 و 65 از کتاب کار فارسی کامل انجام و ارسال شوند.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: پرسش کلاسی از درس های 1 تا 11 انجام شد.

قرآن سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 65 تا 72 از کتاب قرآن تدریس شد. روخوانی صفحه ی 67 انجام شد.

ورزش سوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش یکشنبه 400/10/05 یوگا در مقدمه کلاس دانش آموزان افسانه ای شنیدن از دوستی ماه و خورشید، به اینصورت علاقه ای بیشتری به چرخه سلام برخورشید نشان دادند. در وضعیت خم به جلو و عقب و قله کوه بر روی انعطاف بدنی دانش آموز تمرین داده شد و با قرار گرفتن در وضعیت سرسره بر روی قدرت و استقامت عضلانی تمرین کردند.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: تمرین های صفحه ی 66 ( ضرب با محور و جمع) از کتاب ریاضی انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم، تمرین های فایل ارسال شده را در دفتر خود بنویسید و پاسخ دهید.

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس ششم علوم (زندگی ما و آب) از کتاب آموزش و پرورش تدریس شد.**** فایل پاسخ سوال های درس برای شما ارسال شد.****
تکلیف: دخترهای گلم، پاسخ های درس ششم علوم را در کتاب هایتان بنویسید.*** مهم مهم مهم*** روز سه شنبه (1400/10/7) پرسش از درس های 1 تا 6 علوم را خواهیم داشت. حتما مطالعه داشته باشید و با آمادگی در کلاس حضور داشته باشید.****

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: بخوان و بیندیش ( صفحات 60 تا 63 ) و حکایت (صفحه ی 64) از کتاب فارسی تدریس شد. و صفحه ی 43 از کتاب نگارش انجام شد‌.
تکلیف: دخترهای عزیزم، این موارد انجام و ارسال شوند: 1) صفحات 43 و 44 و 45 و 46 از کتاب نگارش 2) صفحه ی 63 از کتاب فارسی که در کلاس انجام شد. ***** مهم مهم مهم **** روز دوشنبه (1400/10/6) پرسش کلاسی از درس فارسی (درس های 1 تا 7) را خواهیم داشت، حتما مطالعه داشته باشید و با آمادگی در کلاس حضور داشته باشید.*****

هنر سوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس تصویرسازی فرم اول داستان آرزوی زرافه کوچولو انجام شد کامل شود و عکس ان ارسال گردد پایه سوم #داستان آرزوی_زرافه_کوچولو زرافه کوچولو آرزوهای عجیب و غریبی داشت.یک شب آرزو کرد که گردنش خیلی خیلی دراز باشد. همان موقع، فرشته ی آرزو از آن جا گذشت. صدایش را شنید. به او لبخند زد. آن وقت گردن زرافه کوچولو دراز شد. دراز و درازتر. رفت و رفت تا به آسمان رسید. حالا سرش در آسمان بود وتنه اش روی زمین. زرافه کوچولو به این طرف و آن طرف نگاه کرد. همه جا پر از ستاره بود. اول، یک عالمه با ستاره ها بازی کرد، بعد، گرسنه اش شد. هام... هام... هام... ستاره ها را خورد. ماه را هم خورد. یک دفعه همه جا تاریک شد. زرافه کوچولو ترسید. مادرش را صدا زد. اما او کجا و مادرش کجا! مادرش آن پایین بود و خودش این بالا. زرافه کوچولو گریه اش گرفت فریاد زد: فرشته ی آرزو کجا هستی؟ اما فرشته ی آرزو رفته بود تا آرزوی یک کوچولوی دیگر را برآورده کند. زرافه کوچولو سرش را روی یک تکه ابر گذاشت. این قدر گریه کرد که خوابش برد. صبح که بلند شد، سرش روی شکم گرم و نرم مادرش بود. زرافه کوچولو خندید. همه ی این ها ... یک خواب بود.
تکلیف: امروز در کلاس تصویرسازی فرم اول داستان آرزوی زرافه کوچولو انجام شد کامل شود و عکس ان ارسال گردد پایه سوم #داستان آرزوی_زرافه_کوچولو زرافه کوچولو آرزوهای عجیب و غریبی داشت.یک شب آرزو کرد که گردنش خیلی خیلی دراز باشد. همان موقع، فرشته ی آرزو از آن جا گذشت. صدایش را شنید. به او لبخند زد. آن وقت گردن زرافه کوچولو دراز شد. دراز و درازتر. رفت و رفت تا به آسمان رسید. حالا سرش در آسمان بود وتنه اش روی زمین. زرافه کوچولو به این طرف و آن طرف نگاه کرد. همه جا پر از ستاره بود. اول، یک عالمه با ستاره ها بازی کرد، بعد، گرسنه اش شد. هام... هام... هام... ستاره ها را خورد. ماه را هم خورد. یک دفعه همه جا تاریک شد. زرافه کوچولو ترسید. مادرش را صدا زد. اما او کجا و مادرش کجا! مادرش آن پایین بود و خودش این بالا. زرافه کوچولو گریه اش گرفت فریاد زد: فرشته ی آرزو کجا هستی؟ اما فرشته ی آرزو رفته بود تا آرزوی یک کوچولوی دیگر را برآورده کند. زرافه کوچولو سرش را روی یک تکه ابر گذاشت. این قدر گریه کرد که خوابش برد. صبح که بلند شد، سرش روی شکم گرم و نرم مادرش بود. زرافه کوچولو خندید. همه ی این ها ... یک خواب بود.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مباحث قبل. 2.تدریس ساختار جمله بخش اول یونیت5 انجام شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: دیکته لغات یونیت 5 از امروز با توجه به فیلم ارسالی صورت گیرد و همراه با ذکر تاریخ در بالای هر دیکته, ارسال گردد و همچنین تکرار و تمرین مکالمه شماره 5 شروع و 7 روز پشت هم بدون وقفه تکرار و تمرین شود,فیلم مکالمه نیز ارسال شده است.

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: animation pane مبحث تنظیم سرعت حرکت آیتم ها آموزش داده شد. add animation مبحث افزودن انیمیشن آموزش داده شد. دسترسی به دانش آموزان جهت ارایه داده شد

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 62 و 63 و 64 و 65 از کتاب ریاضی تدریس شد.****پاسخ سوال خانم ریاضی برای شما در پرتال ارسال شد.****
تکلیف: دخترهای عزیزم، این موارد ارسال شوند: 1) ویدیوی پرسش جدول ضرب 2 و 3 در واتس آپ ارسال شود. در ویدیو حتما پوشش داشته باشید. 2) صفحات 62 و 63 و 64 و 65 از کتاب ریاضی که در کلاس انجام شد، ارسال شود.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس یازدهم (عید مسلمانان) تدریس شد.*** پاسخ سوال های درس برای شما در پرتال ارسال شد.***
تکلیف: دخترهای گلم، صفحات 74 و 75 و 76 از کتاب هدیه های آسمان کامل و ارسال شوند. ***** مهم مهم مهم ***** دخترهای عزیزم، هفته ی آینده در زنگ های هدیه و اجتماعی پرسش کلاسی از این دروس را خواهیم داشت، حتما مطالعه داشته باشید و با آمادگی در کلاس حضور داشته باشید. از کتاب هدیه های آسمان درس های 1 تا 10 پرسیده می شود. و از کتاب اجتماعی درس های 1 تا 11 پرسیده می شود.*******

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: 1. مرور مباحث قبل. 2.مکالمه شماره 5 تدریس شد. 3.تدریس لغات یونیت 5 انجام شد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی
تکلیف: کتاب کار صفحه 48 انجام شود.شروع دیکته لغات یونیت 5 از امروز با توجه به فیلم ارسالی صورت گیرد و همراه با ذکر تاریخ در بالای هر دیکته, ارسال گردد و همچنین تکرار و تمرین مکالمه شماره 5 شروع و 7 روز پشت هم بدون وقفه تکرار و تمرین شود,فیلم مکالمه نیز ارسال شده است.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: گفتگوی صحیح(آموزش خوب گوش دادن)
تکلیف: انجام تکلیف صفحه 33
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: