فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: کفشدوزک 2
فعالیت: یلداتون مبارک عزیزانم

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام فصل 3 سکه ها و نوشتن عددهای سه رقمی در کلاس مرور شد .
تکلیف: دخترهای گلم این کاربرگ ارسالی صرفا برای تمرین در منزل هست تا شما دخترهای گلم با سوالات مربوط به سکه آشنا شوید .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام کتاب کار علوم مبحث سوخت صفحات 72تا 76 در کلاس انجام و تکرار و تمرین شد .
تکلیف: دخترهای گلم کتاب کار صفحات 77و78 را حل کنید و فردا پرسش علوم مبحث سوخت را در کلاس داریم و همچنین ارائه نقاشی های شما در مورد سوخت فردا در کلاس انجام می شود حتما آماده کنید وعکس خود با نقاشی برای من ارسال کنید .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام روانخوانی درس 8 از همه مهربانتر و قسمت درک مطلب انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم کلمات هم معنی ومخالف درس 8 را در دفتر نوشته و تمرین کنید در روز یک شنبه پرسیده می شود .

ورزش دوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: امروز سه شنبه 400/09/30 گزارش یوگا مرحله اول:خوندن شعری از شب یلدا و رسم و رسومات یلدا بهمراه بازی ریتمیک دست زدن و بلند شدن و نشستن و تعادل درخت. مرحله دوم: دیدن فیلم از کارکرد دستگاه تنفس تا دانش آموزان با هر بار دم و بازدم سفری به درون و مسیری هوایی داشته باشند از اهمیت تنفس کامل در جابجایی انرژی به اندام ها و فواید آن بر مغز مطلع شدند . و با قرار گرفتن در وضعیت خم_ به_جلو نشسته و مار کبری و صندلی تمرینی برای افزایش حجم ریه انجام دادند

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : سه شنبه Tuesday تاریخ: 1400/9/30 1.گوش دادن به شعر: Hello song. 2.مرور مکالمه های شماره ی 1 تا 3، تدریس مکالمه ی شماره ی 4 و 5 3. مرور روخوانی داستان Super Sam تا صفحه ی 10 4.مرور و روخوانی مبحث Exercise routine First,... Then,... Next,... Finally,... 5. مرور blending حروف ck,e,k kick,sock,clock,tick,pick,kid,kit,red,pen,net,hen, ... 6.مرور بخش reading صفحه ی 44 کتاب ODI 1 و روخوانی متن توسط دانش آموزان 7.تدریس بخش CLIL کتاب و ادامه ی مبحث Action verbs. 8. تدریس بخش culture کتاب و روخوانی متن. 9.انجام فعالیت های صفحات 47 تا 49 کتاب ODI 1
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحه ی 45 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد و عکس صفحات 47،48،49 کتاب ODI 1 (انجام شده در کلاس آنلاین)نیز همراه با عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. تمرین 15 صفحه ی 45 کتاب کار ODI 1: دختر نازم کلمات را از داخل کادر انتخاب کرده و زیر هر تصویر بنویسد. تمرین 16 صفحه ی 45 کتاب کار ODI 1: دختر گلم به تصاویر با دقت نگاه کند، لغات را بخواند و شماره گذاری کند. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.
فعالیت: شب یلدا همیشه جاودانی است زمستان را بهار زندگانی است شب یلدا شب فر و کیان است نشان ازسنت ایرانیان است **فردا دوشنبه 29/آذرماه جشن یلدا منتظر حضور پر مهرشما دختران نازنینمان در مدرسه علوی هستیم.

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام الگو یابی دومرحله ای شکلی صفحه 62 کتاب درسی انجام شد

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام درس7 علوم مبحث سوخت تکرار وتمرین شد .
تکلیف: دخترهای گلم برای روزچهارشنبه نقاشی یا کاردستی با توجه به صفحه 58 کتاب علوم درسی خود درست کرده و در مورد مصرف سوخت متنی نسبت به نقاشی یا کاردستی خود بنویسند که در کلاس خوانده شود و درس 7 علوم روز چهارشنبه مطالعه کنید پرسش می شود .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام درس هشتم فارسی به همراه کلیپ ایجاد انگیزه گذاشته شد و روخوانی درس نیز در کلاس انجم شد و بیدپا فارسی نیز در کلاس انجام شد .
تکلیف: دخترهای عزیزم با 5 کلمه مهم درس جمله بسازید و همچنیم کلمات (دعا-تصمیم -مهربان- خدایا ) را در درس پیدا کنید و از روی جمله هایی که این کلمات در آن قرار دارند یکبار بنویسید .

هنر دوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی فنجان و گربه انجام شد تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد، دفتر نقاشی، پاستل روغنی، ماژیک، مداد رنگی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی فنجان و گربه انجام شد تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد، دفتر نقاشی، پاستل روغنی، ماژیک، مداد رنگی همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : یکشنبه Sunday تاریخ: 1400/9/28 1.گوش دادن به شعر: Hello song. 2.برگزاری مرحله ی اول مسابقه ی Spelling Bee 3. مرور و روخوانی مبحث Exercise routine First,... Then,... Next,... Finally,... 4. مرور blending حروف ck,e,k kick,sock,clock,tick,pick,kid,kit,red,pen,net,hen, ... 5.مرور بخش reading صفحه ی 44 کتاب ODI 1 و روخوانی متن توسط دانش آموزان
تکلیف: کلیف: دختر قشنگم صفحات 43 و 44 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد و عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. تمرین 9 صفحه ی 43 کتاب کار ODI 1: دختر نازم روتین ورزش روزانه ی خود را از کلمات بالا انتخاب کرده و تصاویر را بکشد و سپس کلمات داخل کادر را زیر هر تصویر بنویسد. تمرین 10 صفحه ی 43 کتاب کار ODI 1: دختر گلم روتین ورزش روزانه ی خود را با استفاده از کادر داده شده و کلمات داده شده در قسمت بالا بنویسد. تمرین 11 صفحه ی 44 کتاب کار ODI 1: دخترم کلمات را بخواند و دور تصاویرشان دایره بکشد. تمرین 12 صفحه ی 44 کتاب کار ODI 1: دختر عزیزم دور اولین حروف هر کلمه دایره بکشد و صدای آن را بگوید. تمرین 13 صفحه ی 44 کتاب کار ODI 1: دختر خوشگلم کلمات را با استفاده از حروف داده شده کامل کند. تمرین 14 صفحه ی 44 کتاب کار ODI 1: دختر قشنگم کلمات را به تصاویرشان متصل کند. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس مبحث زبان بدن
فعالیت: دوشنبه 29/آذرماه منتظر حضور گرم شما دانش آموزان عزیزمان در جشن یلدا طبق سانس اطلاع رسانی شده هستیم.

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام نوشتن عدد سه رقمی با کارت صفحه 62 کتاب درسی انجام شد و کارعملی با سکه ها و ارزش سکه ها در کلاس انجام شدو همچنین نوشتن عدد سه رقمی باشکل و حروف و با مکعب کوئیزنر تمرین و تکرار شد .
تکلیف: دخترهای گلم این دوتا سوال با استفاده جدول ارزش مکانی در دفتر بنویسید و برای من ارسال کنید. 1. با سه کارت 4و7و2 تمام عدد سه رقمی را که می توان ساخت را بنویسید . 2. با سه کارت 3و0و5 تمام عدد سه رقمی را که می توان ساخت را بنویسید .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام تمرینات 60تا 64 کتاب کار فارسی علوی درس دوستان ما را انجام دادیم .
تکلیف: دخترهای که امروز در مدرسه نبودند صفحات 60 تا 64 کتاب کارفارسی علوی را ارسال کنند و همه دخترهای گلم فیلم درک مطلب فارسی درس 7صفحه 65 را گوش کنید و سوالات درک مطلب فارسی را حل کنیدوبرای من ارسال کنید .

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز :شنبه Saturday تاریخ: 1400/9/27 1. مرور مکالمه ی شماره های 1,2,3 2. مرور سوره ی "الفیل" 3.گوش دادن به شعر: Hello song. 4. مرور لغات درس چهارم Action verbs: nod your head, touch your nose, stretch your arms, play football, clap your hands, jump, swim, skip, ... 5. تدریس Exercise routine First,... Then,... Next,... Finally,... 6. تدریس blending حروف ck,e,k kick,sock,clock,tick,pick,kid,kit,red,pen,net,hen, ... 7. انجام فعالیت های صفحات 45 و 46 کتاب درسی 8.تمرین spelling لغات spelling bee جهت آمادگی بیشتر دانش آموزان در مسابقه ی مرحله ی اول spelling bee فردا.
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم spelling کلمات ارسال شده ی Spelling bee را برای آمادگی بیشتر جهت مسابقه ی Spelling bee فردا، تمرین نماید و صفحات 14 و 15 جزوه ی جدید (آذر ماه) را انجام دهد و عکس صفحات 45 و 46 کتاب ODI 1 (انجام شده در کلاس آنلاین) نیز، همراه با عکس تکالیف ارسال شود. صفحه ی 14 جزوه ی جدید (آذرماه): دختر گلم با توجه به تصاویر جملات را با دقت بخواند و آن ها را کامل کند. صفحه ی 33 جزوه ی جدید (آذرماه): دختر نازم کلمات را بخواند و به تصاویرشان متصل کند. نکته: اولیاء گرامی لطفا توجه داشته باشید که دختر ماهم برای آمادگی بیشتر در مسابقه ی spelling bee فردا، فیلم های ارسال شده را با دقت ببیند و بسیار تمرین نماید. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.
فعالیت: دختران عزیزم هفته بعد بیدپای فارسی در کلاستان اجرا خواهد شد. خواهشمندم در فرصت مناسب محتوای بیدپا را مطالعه بفرمائید تا با آمادگی شایسته در کلاس پاسخگو معلم عزیز باشید . با تشکر واحد آموزش روز حضوری شنبه: تاب اصلی ODI 1 و جزوه ی ODI 1 جدید درس چهارم، دفتر مشق، مداد مشکی و مداد رنگی، پاک کن و تراش همچنین دخترهای گلم در روز شنبه کتاب کار فارسی علوی و کتاب ریاضی درسی و سکه ها درست کردید و مقوا و قیچی و چسب و کوئیزنر را به همراه داشته باشید . توجه توجه عزیزانم لطفا جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، قمقمه ی آب،الکل و ماسک حتما همراه خود داشته باشند . باتشکر

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: ا سلام واحترام واحد پول و ارزش سکه ها به صورت کاربرگ گذاشته شد و به صورت پرسش و پاسخ در کلاس تمرین وتکرار شد . ساعت بعد و قبل از یک ساعت در کلاس تمرین و از بچه ها پرسش و پاسخ شد.
تکلیف: عزیزانم برای ساخت اعداد سه رقمی به وسیله سکه موارد زیر را با کاغذهای رتگی متفاوت ودر سایز کوچک درست کنید. -10 تا سکه 10 ریالی -20 تا سکه 1ریالی -دوتا سکه 50 ریالی -برای اعداد (20 و30و40 و50 و60 و70 و80 و 90 ریالی )از هر کدام یک سکه یا دویا سه تا درست کنید -سکه (100و200و300و400و500و600و700و800و 900 ریالی) از هر کدام یکی یا دویا سه درست شود و همچنین یک کاغذمقوایی سفید و چسب و قیچی برای روز شنبه به همراه داشته باشید.

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام تدریس درس 7 علوم مبحث سوخت با ارائه فیلم آموزشی انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم آنچه از دیدن تماشای فیلم سوخت دیدید و یادداشت کردید برای من ارسال کنید ممنونم

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درسنامه فارسی کتاب کار علوی صفحات 58و59 انجام شد . فیلم تحقیق شاعر فردوسی بچه ها در کلاس گذاشته شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 50و51و52 نگارش را با دقت انجام دهید و برای من ارسال کنید . بیدپا فارسی مطالعه کنید که در زنگ فارسی اجرا کنیم .

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: مرور مباحث جلسه قبل مشاهده فعالیت دانش اموزان بصورت انلاین

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Science (علوم به زبان انگلیسی) روز : چهارشنبه Wednesday تاریخ: 1400/9/24 1. مرور مکالمه ی شماره ها ی1 و 2 و3 2. مرور سوره ی "الفیل" 3.گوش دادن به شعرهای Hello song. Growing stages of a plant. 4.مرور مبحث چرخه ی زندگی انسان ها Human lifecycle: baby-toddler-child-teenager-adult 5.مرور مبحث رشد حیوانات (مرغ) egg-chick-chicken 6.مرور مبحث رشد حیوانات (قورباغه) Egg-tadpole-frog 7.تدریس مبحث موجودات زنده و غیر زنده Living and non living things. Living things: People, plsnts and animals are living things. Non living things: A book/pen/pencil/lamp/teddy bear is non living. 8.تدریس مبحث مراحل رشد گیاه 1. A seedis planted. 2.The seed begins to grow. 3. A young plant develops. 4.The young plant becomes a fully grown flowering plant.
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم spelling کلمات ارسال شده ی Spelling bee را تمرین نماید و صفحات 31 و 33 جزوه ی جدید (آذر ماه) را انجام دهد. صفحه ی 31 جزوه ی جدید (آذرماه): دختر گلم در قسمت اول تصاویر را به ترتیب شماره گذاری کند و در قسمت دوم جملات را با دقت بخواند و به تصاویرشان متصل کند. صفحه ی 33 جزوه ی جدید (آذرماه): دخترم در قسمت اول دور موجودات زنده دایره بکشد و آن ها را رنگ کند و در قسمت دوم دور موجودات غیر زنده را خط بکشد و آن ها را رنگ کند. نکته: اولیاء گرامی توجه داشته باشید که دختر قشنگم برای انجام تکالیف خود، ابتدا فایل های آفلاین را با دقت ببنید، سپس تکالیف خود را انجام دهد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.
فعالیت: دانش آموزان عزیز به جهت هفته پژوهش فعالیت های پژوهشی و عملی خود را در روزهای حضوری به مدرسه تحویل دهید. می توانید در روزهای غیر حضوری نیز کارهای پژوهشی خود را به مدرسه تحویل نمائید . نمایشگاه پژوهشی از روز 24/آذرماه شروع خواهد شد. با تشکر واحد آموزش

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام معرفی اعداد سه رقمی صفحات 59 و 60 کتاب ریاضی تدریس شد.
تکلیف: دخترگلم صفحه 61 کتاب ریاضی با دقت انجام دهید و برای من ارسال کنید.

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: باسلام و احترام دیدن ادامه فیلم مربوط به سایه ها و تدریس درس 7 علوم انجام شد .

نگارش دوم

مدرس: بشیری، بهاره
تکلیف: با سلام واحترام نگارش صفحات 48و49 با دقت انجام دهید و برای من ارسال کنید .

املا دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام ارائه فیلم های انتخاب شغل و مصاحبه از پدر ومادر برای انتخاب شغل انجام شد و در مورد شغل ها صحبت کردیم .
تکلیف: دخترهای گلم ویس املا برای شما فرستاده می شود و یک دیکته شب از درس دوستان ما بنویسید و بعد ویس املا را گوش کنید و املای زیبای خودرابنویسید و برای من ارسال کنید .

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام درس 9 هدیه پرسیده شد و درس 10 هدیه به همراه کلیپ آموزشی درس داده شد .

ورزش دوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: امروز 400/09/23 یوگا تمرین هوازی برای گرم کردن بدن و اجرای کامل 14 مرحله سلام بر ماه 1.ایستاده 2.هلال ماه 3.فرشته 4.ستاره 5.پرچم 6.رنگین کمان 7.دونده 8.موشک(چمباتمه) 9.دونده 10.رنگین کمان 11.پرچم 12.ستاره 13.فرشته 14.هلال ماه *در شب های بلند سال یکی از تفریح های سالم برای اوقات فراغت، ورزش کردن است امیدوارم هر شب با تن آرام و حال خوب از شمردن ستاره و ماه به خواب برید عزیزان

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : سه شنبه Tuesday تاریخ: 1400/9/23 1. مرور مکالمه ی شماره های 1,2,3 2. مرور سوره ی "الفیل" 3.گوش دادن به شعر: Hello song. و مرور شمارش اعداد 1تا 100 4. مرور لغات درس چهارم Action verbs: nod your head, touch your nose, stretch your arms, play football, clap your hands, jump, swim, skip, ... 5. مرور گرامر درس چهارم Can: I can/can't swim/jump/wave my arms/run/hop/... She can/can't swim/jump/wave her arms/run/hop/... He can/can't swim/jump/wave his arms/run/hop/... 6. مرور جملات پرسشی و استفاده از کلمه ی can Can you swim/jump/wave his arms/run/hop/...? Yes, I can. No, I can't. Can he swim/jump/wave his arms/run/hop/...? Yes, he can. No, he can't. Can she swim/jump/wave his arms/run/hop/...? Yes, she can. No, she can't. 7.تدریس spelling تمام لغات spelling bee 8. انجام فعالیت های صفحات 43 و 44 کتاب درسی 9.تدریس روخوانی متن صفحه ی 44 کتاب درسی و روخوانی توسط دانش آموزان
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم Spelling لغات را تمرین نماید و کلمات را spell کند و صفحات 41 و 42 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد و عکس صفحات 43 و 44 کتاب کار همراه با تکالیف در پرتال بارگزاری شود. تمرین 6 صفحه ی 41 کتاب کار ODI 1: دختر نازم با توجه به تصاویر کلمه ی مناسب تصویر را از کادر بالا انتخاب کرده و دور جواب های مناسب خط بکشد. تمرین 7 صفحه ی 42 کتاب کار ODI 1: دختر قشنگم متن را با دقت بخواند و جملات را کامل کند. تمرین 8 صفحه ی 42 کتاب کار ODI 1: دختر گلم تصاویری که ورزش هستند را تیک بزند و تصاویری که ورزش نیستند را ضربدر بزند. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: