فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40141

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین های صفحه 40 و 41 کتاب درسی حل شد و رفع اشکال گردید.
تکلیف: صفحه 66 و 67 کتاب همراه

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تدریس انرژی ذخیره شده در خازن و حل تست
تکلیف: حل تمرین های 81 الی 100 از تمرین های تشریحی

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: جعفری، مهدی
فعالیت: حل تست های علوی مبحث تدریس شده
تکلیف: امتحان فصل یک گفتار یک شفاهی

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: موارد زیر تدریس شد: نقد و انتقاد چیست؟ تعریف تفکر نقاد انجام فعالیت و سنجش تفکر خلاق دانش آموزان باورهای نادرست یا موانع تفکر خلاق

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
فعالیت: 1 - حل تمرین و پرسش سوالات تستی درس 8 سال دهم 2 - تدریس کامل درس اول سال یازدهم
تکلیف: 1 - حل کلیه تمارین درس اول کتاب درسی سال یازدهم 2 - حل تست های درس اول جزوه به همراه تشریح کامل

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین صفحه 29 و 30 حل شد اثبات قضیه تالس تدریس شد

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: جعفری، مهدی
فعالیت: حل تست مبحث تدریس شده از کتاب همراه علوی
تکلیف: پرسش و پاسخ شفاهی از مبحث تدریس شده

دین و زندگی یازدهم

مدرس: حکمت، پوریا
فعالیت: اندیشه تحقیق صفحه 18
تکلیف: حل تست های درس 1 با تحلیل کتبی کامل

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: درس اول فصل دوم تدریس شد مبحث نسبت و تناسب از درس دوم تدریس شد
تکلیف: تمرین صفحه 29 و 30 کتاب درسی

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: جعفری، مهدی
فعالیت: پرسش و پاسخ شفاهی از فصل یک
تکلیف: حل تست های جزوه تا آخر فصل یک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: