فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40141

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
فعالیت: 1 - حل تمرین و پرسش سوالات تستی درس 8 سال دهم 2 - تدریس کامل درس اول سال یازدهم
تکلیف: 1 - حل کلیه تمارین درس اول کتاب درسی سال یازدهم 2 - حل تست های درس اول جزوه به همراه تشریح کامل

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین صفحه 29 و 30 حل شد اثبات قضیه تالس تدریس شد

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: جعفری، مهدی
فعالیت: حل تست مبحث تدریس شده از کتاب همراه علوی
تکلیف: پرسش و پاسخ شفاهی از مبحث تدریس شده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: