مهدی اسکندری


متولد1359 در تهران آرامش و خونسردی بسیار وشخصیت به شدت نتیجه گرا از ویژگی های مثبت این استاد فعال میباشد توانندی های ورزشی این استاد کوشا قابل ستایش است
مهدی اسکندری
سخن دبیر
1-اختصاص زمان مناسب برای مطالعه 2- پرسش‌های کلاسی 3- آزمون‌های منظم و استاندارد 4- ایجاد انگیزه با توجه به نقش درس در آینده کاری
ماه تولد:
خرداد

مدرک تحصیلی:
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
سال شروع به کار:
1381
رتبه های زیر هزار:
رتبه 14 انسانی رتبه 76 انسانی در کنکور سراسری سال‌های قبل