کامران معتمدی

کامران معتمدی

متولد 1350 در تهران، صبر زیاد در امور تدریس و جدیت بالا در آموزش از ویژگی‌های مثبت این دبیر توانا می‌باشد. توانمندی بالا در ورزش‌های رزمی این دبیر محترم و فعال قابل ستایش می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

"تنها شکافی که بین شما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می‌شود."

ماه تولد
ماه تولد
اردیبهشت
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1371

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: