کامران معتمدی


متولد1350در تهران صبر زیاد در امور تدریس و جدیت بالا در آموزش از ویژگی های مثبت این دبیر توانا میباشد توانمندی بالا در ورزش های رزمی این دبیر محترم و فعال قابل ستایش میباشد
کامران معتمدی
سخن دبیر
"تنها شکافی که بین شما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میشود."
ماه تولد:
اردیبهشت

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
سال شروع به کار:
1371