فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: Movers 11

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز با حضور قشنگ زبان آموزانمان، اولین مرحله‌ی مسابقه‌ی هیجان انگیز spelling bee برگزار شد.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما کتاب کار صفحه ی 37 را انجام دهند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: سلطانی متهور، حانیه
فعالیت: درکلاس ریاضی انگلیسی جذاب ما ، مبحث تخصصی محیط مربع ، اصطلاحات مربوط به این مبحث و نحوه اندازه گیری محیط مربع انجام شد .

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان ما ، صفحه ی 41 که مربوط به progress check میشد انجام شد.در این صفحه ابتدا ما مبحث preposition را با دیدن یک ویدیو جذاب مرور کردیم و سپس تمرین های مربوطه را در کنار هم انجام دادیم.در انتها دو صدای ea/oi مرور شد.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما کتاب کار صفحه ی 36 را انجام دهند.

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان ما ، در ابتدای کلاس مروری بر مباحث گذشته شد.در صفحه ی 40 کتاب که مربوط به culture میشد، درمورد موضوع جذاب unusual homes گفتگو کردیم و با لغات جدیدی اشنا شدیم و متن را در کنار هم خواندیم،در انتها زبان اموزانم به سوالات صفحه ی 40 پاسخ دادند.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما کتاب کار صفحه ی 35 را انجام دهند.

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان ما ، در ابتدای کلاس مروری بر مباحث گذشته شد.در صفحه ی 39 ما با موضوع جذاب mosaic و نحوه ی ساخت ان اشنا شدیم و در همین راستا ویدیوی جذابی در کنار هم تماشا کردیم و زبان اموزانم به سوالات صفحه ی 39 پاسخ دادند.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما از لغات زیر دو خط بنویسند: mosaic, tiles, stone,glass, triangles, rectangles, squares, circles

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: سلطانی متهور، حانیه
فعالیت: در کلاس ریاضی آنلاین جذاب ما ، مطالب تدریس شده دوره و مرور شد و تعداد گوشه ، ضلع و سطح اشکال هندسی را شمارش کردیم .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: