فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: Movers 12

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان ما ، مروری بر گرامر there was/there were شد و در همین راستا در کنار زبان اموزانم تمرین هایی بسیار کاربردی انجام دادیم.
تکلیف: دانش آموزان سخت کوشم برای فردا حتما و لطفا تمرین spelling داشته باشند،لذا فردا در کلاس زبان ما سنجش دیکته برگزار خواهد شد.طبق روال همیشه دیکته شامل لغات و جملات میباشد.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: سلطانی متهور، حانیه
فعالیت: درکلاس ریاضی جذاب ما ، مبحث بسیار تخصصی محیط را از صفحه 24 دوره کردیم و مبحث مساحت را آموختیم .
تکلیف: دانش آموزان عزیزم لطفا تکالیف نوشته شده در دفتر را تکمیل کنید .

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان شاد و صمیمی ما، صفحه‌ی 106 که مربوط به extensive reading بود انجام شد.و ما با لغات جدیدی اشنا شدیم. جهت تقویت درک مطلب، زبان آموزان عزیزم در کنار هم متن را خلاصه و بازگو کردند و در انتها به سوالات مربوطه پاسخ دادند.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما از لغات زیر دو خط بنویسند و حتما spelling ان هارا تمرین کنند robot, friend, great, fantastic, beautiful,cool

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: سلطانی متهور، حانیه
فعالیت: مبحث تخصصی الکتریسیته و مدار الکتریکی را آموختیم .

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان ما،مسابقه ی هیجان انگیز spelling bee برگزار.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما کتاب کار صفحه ی 37 را انجام دهند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: سلطانی متهور، حانیه
فعالیت: درکلاس ریاضی انگلیسی جذاب ما ، مبحث تخصصی محیط مربع ، اصطلاحات مربوط به این مبحث و نحوه اندازه گیری محیط مربع انجام شد .

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان ما ، صفحه ی 41 که مربوط به progress check میشد انجام شد.در این صفحه ابتدا ما مبحث preposition را با دیدن یک ویدیو جذاب مرور کردیم و سپس تمرین های مربوطه را در کنار هم انجام دادیم.در انتها دو صدای ea/oi مرور شد.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما کتاب کار صفحه ی 36 را انجام دهند.

زبان انگلیسی

مدرس: رحیمزاده، فائزه
فعالیت: امروز در کلاس زبان ما ، در ابتدای کلاس مروری بر مباحث گذشته شد.در صفحه ی 40 کتاب که مربوط به culture میشد، درمورد موضوع جذاب unusual homes گفتگو کردیم و با لغات جدیدی اشنا شدیم و متن را در کنار هم خواندیم،در انتها زبان اموزانم به سوالات صفحه ی 40 پاسخ دادند.
تکلیف: دانش آموزانم عزیزم لطفا و حتما کتاب کار صفحه ی 35 را انجام دهند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: