فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: مبتکران 2

ریاضی ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: صفحه 48 و 50 کتاب کار حل شد. فایل پاسخ بخش تقسیم کسر کتاب کار ارسال شد پاسخ های خود را بررسی کنید.
تکلیف: صفحه 51 و52 کتاب کار ریاضی حل شود.

فارسی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: کتاب کار درس دریا قلی با همکاری دانش آموزان پاسخ داده شد.
تکلیف: مرور مطالعاتی طبق برنامه انجام شود.

قرآن ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: نمونه ی آزمون پرلز با همکاری دانش آموزان پاسخ داده شد.

تفکر و پژوهش ششم

مدرس: فرهمند، الهام
فعالیت: فصل 2 پروژه پژوهشی آغاز گردید روش گردآوری اطلاعات تدریس و صفحات 40 و 41 در کلاس کامل گردید.

ورزش ششم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: بازی هندبال تکرار و تمرین ادامه آزمون دو 60متر صورت گرفت.

ریاضی ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: صفحه 46 و 47 کتاب کار حل شد.
تکلیف: فایل مرور فصل اول بخش الگوی عددی حل شود.

علوم ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: آزمون مروری درس 1 علوم برگزار شد. تمرینات صفحه 51 و52 کتاب کار حل شد.

فارسی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: نگارش درس دریا قلی با همکاری دانش آموزان تصحیح شد.
تکلیف: خلاصه ی درس دریا قلی نوشته شود. معانی لغات درس اول تا آخر درس دریا قلی با دقت مطالعه شود.

مطالعات اجتماعی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: درس نهم از کتاب کار اجتماعی مرورشد سپس دانش آموزان به سوالات مربوط به آن درس پاسخ دادند.
تکلیف: درس دهم مطالعه شود.

رباتیک

مدرس: غلامی، فاطمه
فعالیت: بعد از مرور بر موارد آموزش داده شده در جلسات گذشته موارد زیر آموزش داده شد انتخاب زمین نحوه اجرای برنامه مارک زدن و پاک کردن مارک دستور شرطی test تمامی موارد آموزش داده شده توسط دانش آموزان تمرین شد.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: 1) بازی ترکیبی چوبک و کاپ گیم و بادی پرکاشن ، با هدف چابکی ، دقت و تمرکز ، نظم و هماهنگی و تقویت سیستم قلبی _ ریوی و در بخش استواری با هدف نشستن و برخاستن شکل گرفت . 2 ) بازی کاپ گیم و بادی پرکاشن ، با هدف چرخاندن لیوان از سمت راست و دقت و تمرکز و هماهنگی گروهی ، صورت پذیرفت.

ریاضی ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: صفحه 45 و46 و47 کتاب کار حل شد.

علوم ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: فصل 5 کتاب کار علوم کامل تدریس شد.
تکلیف: درس 1 علوم کتاب و کتاب کار مطالعه و مرور شود , پرسیده می شود.

فارسی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: شعر حفظی درس هفتم پرسیده شد .

هدیه‌های آسمان ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: درس نهم (جهان دیگر )تدریس شد .

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس نهم و دهم و انجام فعالیت کلاسی و گفت و گوی کلاسی در کلاس انجام شد.
تکلیف: فعالیت منزل درس نهم و دهم انجام شود.

ریاضی ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: صفحه 43 کتاب کار حل شد.
تکلیف: صفحه 58 و59 کتاب کار ریاضی حل شود.

فارسی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: دانش زبانی درس هشتم (دریا قلی )توضیح داده شد.دانش آموزان برای هر کدام از علامت های نگارشی ، مثال هایی را نوشتند.
تکلیف: نگارش درس هشتم (دریا قلی )کامل شود.

مطالعات اجتماعی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: درس دهم (چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد)تدریس شد .
تکلیف: درس دهم با دقت مطالعه شود.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: رسم جدول، تنظیمات صفحه و طراحی بروشور در ورد از کتاب کار و فناوری آموزش داده شد.

ریاضی ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: صفحه 42 کتاب کار حل شد.
تکلیف: صفحه 45و46 کتاب کار حل شود. صفحات حل شده امروز با پاسخ درست ارسال شود.

علوم ششم

مدرس: چگینی، احترام
فعالیت: فعالیت های صفحه 38 کتاب در کلاس پاسخ داده شد. صفحه 46و47 و48 کتاب کار تدریس شد.
تکلیف: فعالیت های صفحه 38 ارسال شود.

فارسی ششم

مدرس: محمود زاده، لیلا
فعالیت: فایل صوتی متن درس هشتم (دریا قلی )برای دانش آموزان پخش شد سپس معنی شعر درس دریاقلی ،نکات ادبی ودستوری آن توضیح داده شد .
تکلیف: کلمات مهم املایی درس دریا قلی و 4 بیت شعر آن نوشته شود.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: کار ترکیبی بادی پرکاشن و چوبک و کاپ گیم انجام گرفت . 2) بازی با کاغذ انجام شد .جهت ریتم شناسی 3) بازی کاپ گیم و چوبک هم انجام گرفت .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: