فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: پژوهشگران 2

ریاضی دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: جشن صد برگزار شد ، صفحه 56 کتاب درسی(سوال 1 ، 2) با دست ورزی دسته های ده تایی و یکی حل شد. فایل مربوط به جشن و دست ورزی دانش آموزان بارگذاری شده است.

علوم دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: آزمایش سایه ها (انواع سایه اجسام مختلف) و تغییر اندازه سایه ها در حیاط مدرسه برگزار شد. فایل مربوط به این آزمایش ها بارگذاری شده است.

فارسی دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: رو خوانی درس ششم(کوشا و نوشا) درس هفتم (دوستان ما) از تمامی دانش آموزان پرسیده شد.
تکلیف: والدین گرامی: لطفاً دانش آموزان هر روز از درس جدید روخوانی داشته باشند.

نگارش دوم

مدرس: ریاضی، عادله
تکلیف: تمرین های صفحه 50 ،51 کتاب نگارش انجام شود.

املا دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: املا از کلمات مهم درس ششم(کوشا و نوشا) درس هفتم (دوستان ما) گرفته شد. دفتر املا دانش آموزان در کلاس می باشد.

قرآن دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: درس ششم (سوره توحید) صفحه 36 تا 40 کتاب درسی تدریس و دانش آموزان از روی آیات خواندند.

ورزش دوم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: آزمون دوی 60 متر گرفته شد. (بازی آزاد)

زیبانویسی

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس زیبانویسی نوشتن درس( د متصل) تدریس و تمرین شد.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: رسم اشکال هندسی، تغییر آن ها، گذاشتن تصاویر و تایپ حروف ه و ث آموزش داده شد.

هوش و ریاضی

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: مسابقه خانم/ آقای ریاضی برگزار شد.
فعالیت: با سلام واحترام دانش آموزان عزیز با توجه به برنامه مطالعاتی ارسال شده در تاریخ1402/9/18،مطالعه و تکرار دروس را جهت آمادگی سنجش های دی ماه داشته باشید.

ریاضی دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: تمرین های مرور فصل به صورت کامل حل شد. در دفتر تکلیف دانش آموزان مهر ساعت زده و ساعت (نیم و ربع) تمرین شد.
تکلیف: تمرین های صفحه 85 کتاب کار ریاضی حل شود.

علوم دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: مطالب مهم درس ششم (پیام رمز را پیدا کن 2) کتاب کار خط کشیده شد. فعالیت کلاسی شماره 1 صفحه 48 ، شماره 2 صفحه 49 با مشارکت دانش آموزان انجام شد.
تکلیف: کتاب کار دانش آموزان در کلاس می باشد.

فارسی دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: بخوان و بیندیش (مورچه اشک ریزان) تدریس و (درک و دریافت) با مشارکت دانش آموزان انجام شد.

نگارش دوم

مدرس: ریاضی، عادله
تکلیف: تمرین های صفحه 49 کتاب نگارش انجام شود.

ورزش دوم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: آزمون دو سرعت و بازی آزاد در کلاس صورت گرفت.

مهارت زندگی

مدرس: فرهمند، الهام
فعالیت: آموزش تفاوت ها و شباهت ها در روابط اجتماعی انجام شد. شباهت و تفاوت دانش آموزان با دوستانشان بررسی شد. توضیح داده شد که برخی تفاوت ها یا شباهت ها در ظاهر،علایق،موقعیت شغلی و ... در ایجاد یا تداوم روابط موثر نیستند. رفتارهای دوستانه بررسی شد.

مهارت اجتماعی

مدرس: تسبیحی، عاطفه
فعالیت: نکات مربوط به احترام فرهنگ ها آموزش داده شد. چند مورد از تنوع فرهنگی بررسی شد و اتیکت مربوط به سفر کردن به شهرها و کشورهای مختلف تدریس شد.
تکلیف: طبق گروه بندی صورت گرفته، هر گروه یک سفرنامه تا هفته آینده آماده کند

ریاضی دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: تمرین های صفحه 49 ، 50 ، 51 کتاب درسی با هدف آشمایی با تقارن 4 قسمتی و آموزش ربع در ساعت تدریس و تمرین های آن با مشارکت دانش آموزان حل شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیز: با (چوب کبریت یا خلال) اعداد دیجیتال (0 تا 9) را روی برگه A4 بچسبانید و تا روز سه شنبه آورده شود. تمرین های صفحه 52 سوال 1 تمرین حل شود.

فارسی دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: جعبه کلمات درس هفتم(دوستان ما) ، املا دان صفحه 58 ، تمرین های صفحه 59 کتاب کار فارسی با مشارکت دانش آموزان انجام شد.
تکلیف: کتاب کار فارسی در کلاس می باشد.

نگارش دوم

مدرس: ریاضی، عادله
تکلیف: تمرین های صفحه 48 کتاب نگارش انجام شود.

هنر دوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی روباه ملوان کشیده و رنگ آمیزی شد.

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس نهم و مرور درس هشتم و انجام فعالیت کلاسی در کلاس انجام شد.
تکلیف: فعالیت منزل درس نهم انجام شود.

ریاضی دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: تقارن (چهار قسمتی) تدریس شد. فعالیت های کلاسی کتاب درسی صفحه 49 ، 50 با مشارکت دانش آموزان حل شد.
تکلیف: ارمغان شماره ی 11 حل شود.

علوم دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: درس ششم (پیام رمز را پیدا کن 2) به صورت کامل تدریس و فعالیت های کتاب با مشارکت دانش آموزان انجام شد.
تکلیف: دخترهای عزیزم فعالیت صفحه 53 (نقاشی یک وسیله هشدار دهنده) کتاب درسی علوم را روی برگه A4 بکشید و برای روز دوشنبه بیاورید.

فارسی دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: واژه آموزی (کلمه + ساز ، کلمه + فروش) ، بیاموز بگو اشاره به «این ، همین» و «آن ، همان» تدریس و فعالیت های کتاب درسی انجام شد.

نگارش دوم

مدرس: ریاضی، عادله
تکلیف: تمرین های صفحه 47 کتاب نگارش انجام شود.

املا دوم

مدرس: ریاضی، عادله
تکلیف: از کلمات مهم درس (کوشا و نوشا ) ، (دوستان ما) یک املا در دفتر مشق نوشته شود.

مهارت اجتماعی

مدرس: تسبیحی، عاطفه
فعالیت: آموزش فرهنگ و مفاهیم مربوط به آن انجام شد، تفاوت فرهنگ های مختلف توضیح داده شد و چند نمونه از فرهنگ اقوام و کشورهای مختلف بررسی شد.
تکلیف: کاربرگ ارسال شده به دلخواه رنگ آمیزی شود و عکس آن در پرتال بارگذاری شود یا جلسه بعد همراه خود بیاورند. راجع به قومیت و زادگاه خود یا والدین اطلاعات کسب کنند.

ریاضی دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: مبحث «نیم در ساعت» مرور شد ، کامل کن صفحه 46 کتاب درسی انجام شد. فایل مربوطه بارگذاری شده است.

فارسی دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: کلمات مهم درس هفتم(دوستان ما) خط کشیده شد. «درست و نادرست » و «گوش کن و بگو» با مشارکت دانش آموزان انجام شد. فایل مربوطه بارگذاری شده است.

نگارش دوم

مدرس: ریاضی، عادله
تکلیف: تمرین های صفحه 46 انجام شود.

قرآن دوم

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: درس پنجم (قواعد تنوین ) تدریس و دانش آموزان از روی کلمات تنوین دار خواندند. فایل مربوطه بارگذاری شده است.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: 1 ) وارم آپ انجام دادیم. 2 ) بازی ترکیبی چوبک و لیوان هم انجام شد .

هوش و ریاضی

مدرس: ریاضی، عادله
فعالیت: فعالیت خواسته شده در قسمت تکالیف ریاضی و هوش ، مربوط به «کتاب درسی ریاضی» است.
تکلیف: دانش آموزان عزیز : لطفاً اشکالی که مربوط به سوال 1 در صفحه 49 «کتاب درسی ریاضی» است و فایل آن بارگذاری شده است را به اندازه ی دل خواه کشیده و ببرید. فقط شکل مربع و ستاره ضلع های برابر داشته باشند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: