دبستان دخترانه نوآوران علم میاندوآب

مقطع: دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم متانت
هم‌رسانی
مدرسه دبستان دخترانه نوآوران علم میاندوآب

تصویر

حیاط دبستان دخترانه نوآوران علم میاندوآب
حیاط
کلاس دبستان دخترانه نوآوران علم میاندوآب
کلاس
کلاس دبستان دخترانه نوآوران علم میاندوآب
کلاس
نما دبستان دخترانه نوآوران علم میاندوآب
نما

تماس

پیش‌شماره: 044
تلفن: 45264007
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب
نشانی: خیابان مطهری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: