دبستان دوره دوم دخترانه نوآوران علم میاندوآب

مقطع: دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم حیدری
هم‌رسانی
مدرسه دبستان دوره دوم دخترانه نوآوران علم میاندوآب

تصویر

آزمایشگاه دبستان دوره دوم دخترانه نوآوران علم میاندوآب
آزمایشگاه
حیاط دبستان دوره دوم دخترانه نوآوران علم میاندوآب
حیاط
حیاط دبستان دوره دوم دخترانه نوآوران علم میاندوآب
حیاط
نمازخانه دبستان دوره دوم دخترانه نوآوران علم میاندوآب
نمازخانه
سایت رایانه دبستان دوره دوم دخترانه نوآوران علم میاندوآب
سایت رایانه
نما دبستان دوره دوم دخترانه نوآوران علم میاندوآب
نما
دفتر مدیریت دبستان دوره دوم دخترانه نوآوران علم میاندوآب
دفتر مدیریت
سایت رایانه دبستان دوره دوم دخترانه نوآوران علم میاندوآب
سایت رایانه

تماس

پیش‌شماره: 044
تلفن: 45227939
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب
نشانی: میاندوآب، خیابان طالقانی، جنب کوچه کمیته امداد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: