دبستان دوره اول دخترانه نوآوران علم میاندوآب

مقطع: دبستان دوره‌ی اول
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم متانت
هم‌رسانی
مدرسه دبستان دوره اول دخترانه نوآوران علم میاندوآب

تصویر

حیاط دبستان دوره اول دخترانه نوآوران علم میاندوآب
حیاط
نمازخانه دبستان دوره اول دخترانه نوآوران علم میاندوآب
نمازخانه
حیاط دبستان دوره اول دخترانه نوآوران علم میاندوآب
حیاط
کلاس دبستان دوره اول دخترانه نوآوران علم میاندوآب
کلاس
نما دبستان دوره اول دخترانه نوآوران علم میاندوآب
نما
کلاس دبستان دوره اول دخترانه نوآوران علم میاندوآب
کلاس

تماس

پیش‌شماره: 044
تلفن: 45223197
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب
نشانی: میاندوآب، خیابان مطهری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: