فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: ابن سینا

علوم دوم

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: با عرض سلام و احترام بعد از سرود ملی و ورزش صبحگاهی بچه ها با کمک فیلم آموزشی با نحوه تشکیل سایه آشنا شدند و با ساخت ساعت آفتابی آشنا شدند به کمک پاور پونت کتاب کار درس پیام رمز کامل تدریس شد .
تکلیف: لطفا کتاب کار علوم درس پیام رمز 2 کامل شود .صفحه 65 و 66 و 67 و 68و 163 و 164 حل شود . فعالیت مربوط به کار در کلاس صفحه 53 کتاب علوم لطفا کامل شود .

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: تدریس درس هفتم انجام شد و پرسش کلاسی از درسهای گذشته داشتیم بچه ها در گروه های خود قرار گرفتند و به سوالات پاسخ دادند
تکلیف: ندارند

هوش و ریاضی

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: تدریس کتاب هوش تا ص 12 و سوالات استعداد فضایی حل شد .
تکلیف: کتاب هوش ص 12 و 13 کامل شود

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام . در کلاس امروز مفاهیم sources of light ( منابع نور ) با دانش آموزان تمرین و دوره شد .
تکلیف: از روی کلمات زیر اهر کدام 5 بار نوشته شود . 1. source 2. light bulb 3. lightning 4.reflect 5 .light

ریاضی دوم

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: مانور زلزله انجام شد و ریاضی تمرین ساعت و کتاب کار ریاضی فصل سوم تدریس شد و تمرین ها حل شد .
تکلیف: ارزشیابی فصل سوم صفحه 195 و 196 و 197 و 198 حل شود

فارسی دوم

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: با عرض سلام و احترام بعد از سرود و ورزش صبحگاهی کلیپ انیمیشن درباره مشاغل به منظور ایجاد انگیزه گذاشته شد و درس هفتم دوستان ما تدریس شد .و بچه ها با نشانه جدید ء ؤ. ئ ا. آشنا شدند .
تکلیف: از روی کلماتی که ارزش املایی دارند دو بار با رنگ آبی و سیاه بنویس .درس را روان خوانی کن و به صورت ویس برای من ارسال کن .

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام . در کلاس امروز مفهوم additional numbers به دانش آموزان تدریس شد و چگونگی طرح مسئله برای عبارت جمع آموزش داده شد .
تکلیف: کاربرگ انجام شود .

ریاضی دوم

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: تدریس درس تقارن تکنیک شد .
تکلیف: صفحه 193 و 194 کتاب کار ریاضی حل شود

فارسی دوم

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: بعد از سرود و ورزش صبحگاهی تدریس درس کوشا و نوشا تکمیل شد و نگارش و کتاب کار هم تدریس شد .
تکلیف: کتاب کار ص 54 و 55 و 53 حل شود

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و روز بخیر مبحث ادامه همکاری گروهی با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.

ریاضی دوم

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: با عرض سلام و احترام تدریس نرور فصل خط تقارن و ساعت انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 82 حل شود

علوم دوم

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: با عرض سلام و احترام بعد از ورزش آموزش درس پیام رمز 2 به کمک انیمیشن فندق داده شد.و فیلم محتوا درس در گروه کلاسی بارگذاری شد.
تکلیف: یک نمایش سایه بازی در منزل انجام بده و فیلمش را برای من ارسال کن

فارسی دوم

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: با عرض سلام و احترام بعد از سرود و ورزش صبحگاهی تدریس حکایت درس 6 و کتاب نگارش درس 6 به کمک بچه ها حل شد و مرور شد .
تکلیف: صفحه 45 و 46 کتاب نگارش تکمیل شود.و کتاب کار فارسی ص 52 و 53 حل شود .

رایانه

مدرس: عبدی، مهرداد
فعالیت: تدریس و آموزش جلوه گرافیکی متن و کادر متن ، اضافه کردن عکس و تصاویر آنلاین ، جابجایی تصویر - تا صفحه 22 کتاب آموزشی تدریس شد .

ریاضی دوم

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: با عرض سلام و احترام .بعد از سرود و ورزش بچه های آنلاین مرور و تمرین فصل 1و 2 ریاضی داشتند و بچه های حضوری بعد از هنر و ورزش و زبان ریاضی داشتند و مرور فصل 1و2 ریاضی .نمونه سوالات ریاضی در گروه کلاسی ارسال شده است .
تکلیف: صفحه 80 و 81 کتاب کار ریاضی حل شود .

قرآن دوم

مدرس: جعفری، سمیرا
فعالیت: با عرض سلام و احترام.تدریس درس چهارم جلسه چهارم انجام شد .همچنین آشنایی با سوره فلق و تنوین _. درس پنجم جلسه اول تدریس شد .
تکلیف: در صورت تمایل سوره فلق را حفظ کرده و برای من ویس بفرستید .

هنر دوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: با سلام در این جلسه دانش آموزان آموزش نقاشی هواپیما و هلیکوپتر را آموزش دیدند.
تکلیف: کلاس به صورت حضوری برگزار شد و در حین آموزش دانش آموزان کار خود را تکمیل کردند و نشان دادند و عکس کارها گرفته شد. لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان یک عدد مقوا سفید سایز a4 همراه داشته باشند. ممنونم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: