فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: غلامرضا تختی

ریاضی پنجم

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: نکات تیزهوشانی مبحث زاویه ها تدریس شد سوالات کتاب کار حل شد و رفع اشکال شد

فارسی پنجم

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: درس 3،4 پرسیده شد

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب در مورد دید تک بعدی و جلوگیری از نگاه یک بعدی صحبت کردیم.

ریاضی پنجم

مدرس: برهمت، سحر
تکلیف: کتاب کار صفحه 92،93 تا سر تمرین حل شود

فارسی پنجم

مدرس: برهمت، سحر
تکلیف: فا سی درس 3،4 خوب مطالعه شود کتاب فارسی کار،کتاب کار ریاضی،کتاب کار علوم همراه داشته باشید

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: ارائه درس 12 توسط گلپسرم علی صدیقی و درس سیزدهم توسط آرسام زارع و راستین مظلوم انجام شد درس 13 تدریس شد
تکلیف: کتاب کار درس 13 انجام شود

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: مروردرس گذشته وتدریس درس9م تنها.رسیدگی به کل تکالیف
تکلیف: صفحه25دردفتر

ریاضی پنجم

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: تقارن مرکزی و محو ی و م کز تقارن تدریس شد.رسم نیمساز تدریس شد
تکلیف: صفحه 100 کتاب کار ریاضی انجام شود

علوم پنجم

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: درس اهرم ها مرور شد و مسابقه از کی بپرسم برگزار شد
تکلیف: کتاب کار علوم درس اهرم ها کامل شود.

فارسی پنجم

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: کتاب فارسی درسی ،کتاب اجتماعی درسی،کتاب ریاضی درسی همراه داشته باشید اجتماعی درس 1 تا5 مطالعه شود

رباتیک

مدرس: جابری، پریسا
فعالیت: آموزش نحوه کارکرد دیود ارائه شد. آموزش شکل شماتیک دیود ارائه شد. بستن مدار دیود و LED آموزش داده شد.

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: تا صفحه 61کتاب تدریس شد. دانش آموزان با نحوه کار با قلم و ایجاد رنگ آشنا شدند.
تکلیف: جلسه آینده گروه 4 از صفحه 62 تا صفحه 71 کنفرانس دارند.

ریاضی پنجم

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: تدریس چهارضلعی ها تکمیل شد
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه87، 98،99 انجام شود

علوم پنجم

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: علوم درس 1،2،3 پرسیده شد

فارسی پنجم

مدرس: برهمت، سحر
تکلیف: کتاب کار فارسی درس نهم انجام شود، شعر حفظی حفظ شود، کتاب ریاضی درسی ،کتاب علون،دفتر املا همراه خود آورده شود

سواد مالی

مدرس: صفایی، الهام
فعالیت: درس تورم داده شد تمرین حل شد
تکلیف: تمرین در منزل تکمیل شود

ریاضی پنجم

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: خصوصیات 4 ضلعی ها بررسی شد و رفع اشکال شد کتاب ریاضی درسی تا آخر صفحه 82 تدریس شد
تکلیف: کتاب کار صفحه 85،86،87 انجام شود

علوم پنجم

مدرس: برهمت، سحر
تکلیف: سه درس اول علوم خوب مطالعه شود

هنر پنجم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان نحوه کشیدن طاووس را یاد گرفتند و پرهای طاووس را نکشیدند تا در هفته آینده توسط انواع خوراکی ها با رنگ گواش یا اکرلیک به صورت چاپ کار را تکمیل کنند.
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان نقاشی های طاووس این هفته، دفتر نقاشی و مدادرنگی و قیچی و چسب مایع یا ماتیکی همراه داشته باشند. ممنونم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: