فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: مصطفی رحماندوست

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام خدمت والدین گرامی کلاس ریاضی امروز به صورت حضوری برگزار شد و اموزش عدد 2 و مفاهیم (دور _نزدیک،جلو _عقب،نازک و کلفت؛باریکتر و پهنتر)انجام شد.شعر عدد 2، مثل دو تا چشم با دو تا ابرو مثل دو تا گوش یا دو تا خرگوش قدش بلند ببین می‌خنده دو، قدش کشیده دستش یه کاسه کفشاش و در میاره پاشو رو خط میذاره
تکلیف: پسرم .کاربرگ عدد 2 و 1 را که در دفتر چسبانده شده را حل کن.

مفاهیم علوم پیش‌دبستانی

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام .در کلاس حضوری علوم امروز با حیوانات دریایی و حشرات و محل زندگی حیوانات آشنا سدیم .و مراحل بوجود آمدن پروانه را آموختیم و با تفادت لاک پشت و مار آشنا شدیم.
تکلیف: مراحل تشکیل پروانه را نقاشی کن پسر گلم .و در مورد خواص برخی حشرات تحقیق کن.

نقد فیلم

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام خدمت والدین گرامی کلاس نقد فیلم امروز به صورت حضوری برگزار شد و به جای فعالیت نقد انیمیشن ،تکرار و تمرین شعرها و نمایش شب یلدا انجام شد.
تکلیف: در منزل نقش های نمایش و شعر شب یلدا و حافظ را تکرار و تمرین کنید .

آسمانه پیش‌دبستانی

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام .امروز در کلاس مجازی شعر یلدا و نمایش یلدا تمرین شد .و با مسر 6ای گلم شعر پل 6وایی را تمرین کردیم .
تکلیف: تکرار و تمرین شعر پل هوایی و یلدا و نقش نمایش

نقد فیلم

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام .در کلاس قصه گویی امروز .قصه صلح را شنیدیم و ارزش صلح را آموختیم .شعر ارزش صلح را هم کار کردیم و تمرین یوگا انجام دادیم.
تکلیف: تکلیف در منزل نداریم .

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و روز بخیر مبحث کمک به دیگران با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام . در کلاس امروز 1. مانور زلزله برگزار شد 2. مفاهیم baby animals (نام کودکان حیوانات ) به دانش آموزان تدریس شد .
تکلیف: لطفا هر دو کاربرگی که به دانش آموزان تحویل داده شد انجام شوند و تا روز چهارشنبه در پرتال بارگذاری شوند .

مفاهیم علوم پیش‌دبستانی

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: در کلاس آزمایش علوم فعالیت های شب یلدا تمرین شد .
تکلیف: تکلیف در منزل نداریم .

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام. در کلاس نوشتاری امروز جدول شگفت انگیز تکرار و تمرین شد و بازی صدا آموزی انجام شد .
تکلیف: تکلیف در منزل نداریم.

خلاقیت

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام .در کلاس هوش و خلاقیت سودوکو و الگویابی انجام شد .
تکلیف: یک الگو با اشکال گل و برگ درست کن .مثلا یه گل یه برگ

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام خدمت والدین گرامی کلاس خوانداری امروز به صورت حضوری برگزار شد و در کلاس با پسرهای عزیزم صداهای اموزش داده شده تا به الان تکرار و تمرین شد.
تکلیف: تکلیف در منزل نداریم.

هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام خدمت والدین گرامی کلاس کارگاه افزایش هوش به صورت حضوری برگزار شد و کاربرگ بازی با خطوط و تطابق در کلاس انجام شد.
تکلیف: تکلیف در منزل نداریم .

آسمانه پیش‌دبستانی

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام خدمت والدین گرامی کلاس نوشتاری امروز به صورت حضوری برگزار شد ،پسرهای عزیزم فعالیت های دست ورزی مانند نقاشی با گوش پاکن و رنگ انگشتی، و دورگیری اشیا گردانجام شد.
تکلیف: تکلیف در منزل نداریم

بازی‌های تمرکزی

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام خدمت والدین گرامی کلاس بازیهای امروز به صورت حضوری برگزار شد و با پسرهای گلم به مناسبت جشن یلدا فعالیت هایی انجام دادیم(شعر ،نمایش)
تکلیف: تمرین شعر یلدا و حافظ و نمایش مختص کسانی که نقش دارند .

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام و خسته نباشید .کلاس خوانداری امروز بصورت حضوری برگزار شد و با کلیپ و شعر نشانه ی ر آموزش داده شد .پاور حل شد و صفحات کتاب انجام شد .
تکلیف: تکلیف در منزل نداریم‌.

هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی

مدرس: رضایی بخش، شراره
فعالیت: با سلام کلاس ساخت و ساز امروز بصورت مجازی برگزار شد و با پسر های گلم به مناسبت روز جهانی کیک .کیک های کاغذی درست کردیم.
تکلیف: تکلیفردر منزل نداریم.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: باسلام و وقت بخیر . در کلاس امروز مفاهیم inside - outside ...... front - behind ..... below - above با دانش آموزان تمرین و دوره شدند .
تکلیف: کاربرگ مربوطه روز دوشنبه به دانش آموزان تحویل داده خواهد شد .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: